Aanmelden voor onze nieuwsbrief

New Frontiers symposium 2018

Op 1 en 2 november 2018 vindt het Radboudumc New Frontiers Congres plaats. De eerste dag van het congres heeft als onderwerp Big data en welke invloed dit heeft in de wereld van de gezondheidszorg (Engelstalig). De tweede dag staat in het teken van netwerkzorg en is geheel Nederlandstalig.

Minder structuur, betere connecties, meer resultaat voor patiënten?

Na tientallen jaren van specialisatie is de gezondheidszorg steeds effectiever geworden. Sommigen spreken zelfs van ‘precision medicine’ en van ‘super-specialisatie’. Specialisatie heeft echter wel een nadeel: fragmentatie. Het geheel van de zorg en het totaal van de patiënt blijven overzien is hierbij een belangrijke uitdaging. Dit speelt vooral als mensen meerdere ziekten tegelijkertijd hebben (multimorbiditeit). De omvang van deze groep patiënten stijgt. Mede door veroudering. Specialisatie heeft daarnaast als nadeel het ten koste gaat van de geografische toegankelijkheid van de zorg: niet ieder ziekenhuis kan excelleren in alle onderdelen van de zorg. De praktijk is dat ziekenhuizen verschillen in hun focus en speerpunten. Patiënten zijn dus niet overal even goed af met hun specifieke gezondheidsprobleem. Reizen loont. Voor patiënten is het van belang dat zorginstellingen en - professionals bereid zijn om naar elkaar te verwijzen als ze verwachten dat patiënten bij de ander beter af zijn of als alternatief, ketens compleet te integreren. Dit speelt tussen ziekenhuizen, maar ook in toenemende mate tussen eerstelijn en ziekenhuizen (shared care, anderhalfdelijnszorg).

Deze conferentie gaat over adequate netwerkzorg. Hoe krijg je dat voor elkaar? Op welke schaal moet het? Wie neemt het voortouw?

Lees meer

< terug naar het overzicht