Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Evelien Belfroid

Evelien Belfroid verdedigt op woensdag 4 juli om 14:30 uur haar proefschrift over het definiëren van goede voorbereiding en respons bij infectieziekte-uitbraken, aan de Radboud Universiteit.

Infectieziekte-uitbraken in het verleden laten lieten zien dat een snelle en juiste bestrijding belangrijk is. Uitbraken kunnen zich snel verspreiden en eenvoudig landsgrenzen passeren. Als met de juiste maatregelen een lokale uitbraak tot staan kan worden gebracht, is daarmee een epidemie of zelfs pandemie te voorkomen. Het feitelijke werk bij (de voorbereiding op) een uitbraak wordt door een breed scala aan instellingen en personen uitgevoerd. Tot nu toe is er weinig wetenschappelijk bewijs voorhanden als leidraad voor regionale zorginstellingen bij het vormgeven van goede voorbereiding en bestrijding bij uitbraken. In dit proefschrift zijn daarom een aantal eerste stappen gezet om een wetenschappelijke verantwoorde definitie te krijgen van “goede” generieke voorbereiding en bestrijding voor de zogenaamde ‘first responders’ (o.a. ziekenhuizen, GGD’en, huisartsen, ambulance diensten). De elementen van deze definitie zijn bovendien verbonden aan de cyclus van continue kwaliteitsverbetering. We hebben in dit proefschrift literatuuronderzoek gecombineerd met de opinie van experts uit het veld en met de ervaringen van zorgmedewerkers uit de praktijk.

Titel proefschrift: Defining quality in outbreak management: a perspective from the first responders. Promotor is prof. dr. M.E.J.L. Hulscher en copromotoren zijn dr. A. Timen (RIVM), dr. A.M.P. Huis en dr. J.E. van Steenbergen (RIVM).

Evelien Belfroid is momenteel werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding in Bilthoven.

Link naar RU:
http://www.ru.nl/nieuws-agenda/agenda/promoties-oraties/@1155617/defining-quality-outbreak-management-perspective/

< terug naar het overzicht