Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Gooske Douw

Op 4 oktober a.s. om 12.30 u promoveert mevr. G. Douw op haar proefschrift ‘Just worry; Exploring triggers used by nurses to identify surgical patients at risk for clinical deterioration.’
Promotors zijn: prof. dr. J.G. van der Hoeven en prof. dr. L. Schoonhoven, co-promotors zijn dr. G.J. Huisman-de Waal en dr. A.R.H. van Zanten.

Verpleegkundigen herkennen verslechtering van patiënten vaker door een niet-pluisgevoel dan op basis van routinematig meten van vitale functies. Het niet-pluisgevoel kan lastig onder woorden te brengen zijn. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat aan het niet-pluisgevoel verschillende signalen ten grondslag liggen, die zijn samengevat in negen indicatoren opgenomen in de Dutch-Early-Nurse-Worry-Indicator-Score (DENWIS). Alle indicatoren tonen een signifi cant verband met de samengestelde uitkomstmaat ongeplande opname op een bewakingsafdeling of onverwacht overlijden. DENWIS-indicatoren toegevoegd aan een Early Warning Systeem, gebaseerd op afwijkende vitale functies, verbeteren voorspelling van de uitkomstmaat.
Bovendien wordt het risico op deze uitkomsten door de DENWIS en het niet-pluisgevoel al in een vroeg stadium voorspeld. De DENWIS geeft verpleegkundigen een instrument in handen om gestructureerd en volledig signalen van verslechtering te rapporteren en te communiceren en kunnen bijdragen aan het voorkomen van verdere verslechtering.

Lees meer

 

< terug naar het overzicht