Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Judith Sinnige

Adequaat medicatiebeleid bij ouderen met multimorbiditeit 

Huisartsen behandelen steeds meer oudere patiënten die meerdere chronische aandoeningen tegelijk hebben, ook wel multimorbiditeit genoemd. Deze patiënten gebruiken vaak veel verschillende geneesmiddelen, ook wel geduid als polyfarmacie. Judith Sinnige gaat in haar proefschrift in op de complexiteit in de behandeling van oudere patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk, met een specifieke focus op het geneesmiddelengebruik en medicatiebeleid.

Het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe. Omdat ouderen ook steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, zal een belangrijk deel van de patiëntenpopulatie van de huisarts op leeftijd zijn. Een deel ervan komt bij de huisarts voor de behandeling of management van meerdere chronische aandoeningen. Onderzoek van Sinnige, laat zien dat onder deze ouderen veel diversiteit is in de combinaties van chronische aandoeningen die ze hebben. Dit betekent complexe zorg; niet alleen voor de alleroudsten maar ook voor de 55- tot 70-jarigen.

De complexiteit van deze zorg wordt nog eens onderstreept door de aangetoonde variatie in het aantal geneesmiddelvoorschriften per huisartsenpraktijk. Er zijn aanwijzingen dat huisartsen verschillen in hun medicatiebeleid. Huisartsen laten in gesprekken weten dat zij daarom gemaakte keuzes in het medicatiebeleid regelmatig willen doornemen met andere huisartsen en apothekers. Bijvoorbeeld middels structurele medicatiebeoordelingen. Dit behoeft wel een duidelijke afbakening van de doelgroep en een goede organisatie. Sinnige stelt voor dat huisartsen en apothekers dit gezamenlijk oppakken en de patiënt hierbij betrekken. Structurele overlegmomenten of training kunnen bijdragen aan een heldere visie op het complexe medicatiebeleid voor patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie, waarin aandacht is voor individuele wensen en voorkeuren van patiënten.

Judith Sinnige, verbonden aan IQ healthcare en het NIVEL, zal op 31 oktober om 14:30u haar proefschrift getiteld ‘Multimorbidity and medication management in general practice; a challenge for GPs’ verdedigen in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2 te Nijmegen.

Haar promotoren zijn prof. dr. G.P. Westert en prof. dr. F.G. Schellevis (Nivel, en de copromotoren zijn dr. J.C.C. Braspenning, dr. J.C. Korevaar (Nivel).

Lees meer.

< terug naar het overzicht