Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Mirelle Hanskamp-Sebregts

Op maandag 17 december a.s. om 16.30 uur verdedigt Mirelle Hanskamp-Sebregts haar proefschrift 'Improving patient safety in hospital care: the implementation of internal audits' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotor is prof. dr. G.P. Westert, copromotoren zijn dr. H.C.H. Wollersheim , dr. P.J.M. van Gurp. dr. H.W.M. Zegers. 

In haar proefschrift onderzocht Hanskamp-Sebregts de effecten van interne audits op de patiëntveiligheid in een Nederlandse UMC. In bijna alle Nederlandse ziekenhuizen worden er interne audits uitgevoerd om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren. In een Nederlands universitair medisch centrum is het intern audit systeem in de meest uitgebreide vorm ingericht om adequaat patiëntveiligheid te kunnen toetsen. 

Hanskamp-Sebregts en collega’s vonden geen effecten van interne audits op (vermijdbare) onbedoelde zorggerelateerde schade bij patiënten, teamklimaat onder zorgverleners en patiëntveiligheidscultuur op klinische afdelingen. Het ervaren gevoel van veiligheid en kwaliteit van zorg bij patiënten en medicatie- en informatieveiligheid op klinische afdelingen verbeterden significant.

 Belangrijke verklaringen voor deze geobserveerde effecten zijn: 21% van de auditgebaseerde verbeteracties zijn geïmplementeerd door beperkte prioriteit, tijd, mankracht en middelen, te korte werkelijke implementatietijd en een niet op de verbeteracties afgestemde effectevaluatie. 

Zonder focus en ondersteuning bij de implementatie van verbeteringsacties zal patiëntveiligheid door interne audits beperkt verbeteren.

< terug naar het overzicht