Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Nathalie Eikelenboom - Zelfmanagementondersteuning op maat voor chronisch zieken

Het stimuleren van zelfmanagement bij patiënten met een chronische aandoening kan de gezondheid verbeteren. Veel zelfmanagementinterventies volgen de ‘one size fits all’-aanpak, terwijl de effectiviteit van de interventies afhangt van persoonlijke kenmerken van de patiënt. Belangrijke kenmerken zijn bijvoorbeeld het vertrouwen in eigen kunnen en sociale steun. Goed geëvalueerde gepersonaliseerde interventies ontbreken nog. 


   

In dit onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd, de ‘Self-management screening’(SeMaS)-vragenlijst. Deze brengt barrières voor zelfmanagement in kaart om gepersonaliseerde ondersteuning te kunnen bieden. Het bevat vragen over de factoren ervaren last van de ziekte, locus of control, eigen effectiviteit, sociale steun, coping, angst, en depressie. Ook bevat het 3 items om richting te geven aan het type ondersteuning. De antwoorden van de patiënt worden weergegeven in een persoonlijk profiel.

Ruim 700 patiënten deden mee aan de effectstudie. Patiënt en praktijkondersteuner bespraken het SeMaS-profiel in het consult. Deze methode had na 6 maanden geen effect op de patiëntactivatie of leefstijl. De SeMas-interventie had een positief effect op het aantal individuele zorgplannen en het aantal patiënten dat zelfmetingen verrichtte. Ook werden de onderwerpen uit SeMaS in het consult tussen praktijkondersteuner en patiënt vaker besproken in de interventiegroep. Praktijkondersteuners gaven aan dat SeMaS een structuur biedt om de factoren die belangrijk zijn voor zelfmanagement te bespreken. Het is met name van toegevoegde waarde bij nieuwe patiënten, of waar de praktijkondersteuner vastloopt in de begeleiding.
Deze eerste positieve resultaten geven aanleiding om de potentie van het instrument verder te onderzoeken.

De titel van het proefschrift is ‘Personalised self-management support in primary care: one size does not fit all’. De plechtigheid start op donderdag 30 maart 2017 om 14:30u in de Academiezaal Aula aan de Comeniuslaan 2 te Nijmegen. Promotor is prof. dr. M.J.P. Wensing en copromotoren zijn dr. J. van Lieshout en dr. I.J.M. Smeele.

 

< terug naar het overzicht