Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Neeltje Vermunt

Op woensdag 12 september a.s. om 14.30 u promoveert Neeltje Vermunt op haar proefschrift ‘Collaborative goal setting. Towards a goal-oriented approach of shared decision-making in complex elderly care’.
Haar promotors zijn prof. dr. G.P. Westert en prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert, co-promotor is dr. M.J. Faber.

Medische besluitvorming met oudere patiënten die meerdere chronische aandoeningen hebben (multimorbiditeit) kan complex zijn. Shared decision-making (SDM) ofwel ‘samen beslissen’ is vaak ontoereikend in complexe gevallen. Om multimorbiditeit, waarden en voorkeuren van patiënten beter te integreren in ‘samen beslissen’, heeft het meerwaarde besluitvorming te richten naar gezamenlijke doelen van zorgverlener en patiënt. Binnen dit onderzoek is een drie-doelen-model ontwikkeld, dat bestaat uit ziektespecifieke of symptoomspecifieke doelen, functionele doelen en een nieuw type doelen, namelijk fundamentele doelen. ‘Fundamentele doelen’ zijn doelen die levensprioriteiten, zoals waarden en belangrijkste persoonlijke relaties, specificeren en concretiseren, en persoonlijke keuzen in weging en afruil van deze aspecten expliciet maken. Het drie-doelen-model kan worden gebruikt als leidraad voor bepaling van doelen. Interventies om doelen te bepalen bleken vooralsnog vaak onderdeel van multifactoriële interventies. Het land waarin men woont, continuïteit van zorg, informatie-uitwisseling en een zorgverlener die vragen stelt, beïnvloeden de waarschijnlijkheid van het delen van doelen.

Lees meer

< terug naar het overzicht