Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Roos Mesman

Op 13 oktober a.s. om 14.00 uur zal Roos Mesman haar proefschrift getiteld ‘Safety in numbers: surgical volume as a quality measure’ in Tilburg verdedigen.  

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar relaties tussen volume en uitkomsten in chirurgische zorg en het beleid dat hieruit is voortgekomen (denk aan volumenormen). Aan de hand van  literatuuronderzoek onderzocht Mesman onderliggende mechanismen van volume kwaliteit relaties. Daarnaast interviewde ze chirurgen in Nederlandse ziekenhuizen over hun visie op het belang van volume voor kwaliteit van zorg, evenals hun ervaringen met volumebeleid zoals de volumenormen. Tevens bracht ze het ontstaan en de impact van volumenormen in Nederland in kaart.

Haar promotoren zijn Bart Berden (universiteit Tilburg) en Gert Westert, Radboudumc - IQ healthcare, en Marjan Faber, tevens IQ healthcare,  is co-promotor.

Voor meer informatie ga naar de website van de Universiteit Tilburg.

< terug naar het overzicht