Doelmatigheidsubsidie voor de Coach2Move benadering bij ouderen

Ria Nijhuis - van der Sanden en Thomas Hoogeboom ontvingen een subsidie van het ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek van 400.000 euro voor onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe aanpak voor fysiotherapie bij ouderen met mobiliteitsproblemen.

Het onderzoek richt zich op een coachingstraject – onder leiding van een fysiotherapeut – voor ouderen met mobiliteitsproblemen met als doel lichamelijke activiteit en sociale participatie te vergroten. In een gerandomiseerde studie is reeds aangetoond dat deze Coach2Move benadering 6 maanden na het stoppen van de behandeling tot een grotere lichamelijke activiteit, betere gezondheidsuitkomsten en een grotere kwaliteit van leven leidt tegen lagere kosten vergeleken met de klassieke fysiotherapie benadering.

In deze vervolgstudie wordt met behulp van een gerandomiseerd stepped wedged design onderzocht of implementatie van Coach2Move in de praktijk van alledag tot dezelfde kosteneffectiviteit leidt. In de studie zullen 12 praktijken fysiotherapie en minimaal 400 ouderen gaan deelnemen. Dit onderzoek is relevant aangezien mobiliteitsproblemen centraal komen te staan in de steeds ouder wordende bevolking. Het is dan ook uiterst belangrijk ouderen te ondersteunen bij het fysiek actief blijven, waardoor zij ook langer thuis kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij.

Aanvankelijk leek het project te stranden op de formele criteria van de subsidiegever, waardoor alleen interventies die opgenomen zijn in de basisverzekering in aanmerking leken te komen. Na inwinnen van juridisch advies bij de afdeling Valorisatie van het Radboudumc bleek echter dat ook interventies die in aanmerking komen voor eventuele opname in het basispakket vallen onder deze subsidieregeling. De Coach2Move interventie voldoet aan de criteria die gelden voor opname in het basispakket, mits de interventie daadwerkelijk kosteneffectief blijkt te zijn.


Reacties op dit nieuwsbericht

Reageer op dit nieuwsbericht

< terug naar het overzicht