Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg

INTRODUCTIECURSUS

Kwalitatief onderzoek wordt ingezet als men ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt wil onderzoeken. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid.

Voorbeelden hiervan zijn het bestuderen van de impact die het ontvangen van de diagnose dementie heeft op de patiënt en diens familie, het opsporen van de problemen bij transfers tussen eerste en tweede lijn en de besluitvorming rondom de laatste levensfase.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek weten elkaar steeds beter te vinden. Kwalitatief onderzoek kan bij een gerandomiseerde gecontroleerde trial meer inzicht verschaffen over de daadwerkelijke uitvoering en de knelpunten die daarbij optreden. Dit helpt bij het verklaren van het effect van de interventie en het opstellen van nieuwe hypothesen. De methodologische vereisten voor het uitvoeren en analyseren van kwalitatief onderzoek vergen een specifieke expertise en vaardigheid.

Het programma is interactief. Er is ruime aandacht voor problemen in lopend onderzoek van cursisten.

Programma

  1. Algemene introductie en onderzoeksvragen
  2. Typen kwalitatief onderzoek
  3. Kwalitatieve (computer) analyse (Atlas-ti)
  4. Rapportage en publicatie

Klik hier voor het volledige programma. 

Datum en locatie

31 oktober en 8 november 2017
Radboud Universiteit Nijmegen Medisch Centrum

Kosten

€ 630,--

Voertaal
Nederlands

Coördinatie

Dr. Gijs Hesselink: gijs.hesselink@radboudumc.nl

Informatie en inschrijving
Alice van Eijk: alice.vaneijk@radboudumc.nl

Klik hier voor het inschrijfformulier

< terug naar het overzicht