Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Kwaliteit van zorg voor infectie- en ontstekingsziekten

Het onderzoeksprogramma 'Kwaliteit van zorg voor infectie- en ontstekingsziekten' richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen en de openbare gezondheidszorg, met speciale aandacht voor patiënten met infectie- en ontstekingsziekten.

Aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering is noodzakelijk, omdat onderzoek keer op keer aantoont dat veel patiënten niet de zorg krijgen die ze volgens wetenschappelijke inzichten zouden moeten krijgen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt nagegaan hoe dit komt en hoe de zorg het best verbeterd kan worden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de effectiviteit van de verbeterstrategie, maar ook naar de voorwaarden waaronder betere resultaten behaald kunnen worden. Belangrijk aandachtspunt zijn ook de kosten die verbetering met zich meebrengt.

Kwaliteit van zorg voor patiënten met infectieziekten

Infecties kunnen levensbedreigend zijn, compliceren zowel de behandeling als het genezingsproces, verlengen de ziekenhuisopname en verhogen de gezondheidszorgkosten. De alertheid om infecties optimaal te behandelen en verspreiding te voorkomen is hoog ten tijde van een acute dreiging: op het moment dat een nieuwe infectieziekte zich aandient of als ziekenhuispersoneel de strijd aanbindt met een (multi)resistente bacterie. Echter, toekomstige problemen door overdracht van infecties en resistentie kunnen worden verkleind door in het heden bestaande inzichten over rationeel antibioticagebruik en optimale infectiepreventie beter toe te passen. Al het onderzoek binnen het infectieziekteprogramma is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de driehoek: antibioticagebruik, infectiepreventie en infectieziektebestrijding.

Kwaliteit van zorg voor patiënten met ontstekingsziekten

Reumatoïde Artritis is een chronische ontstekingsziekte. Reuma is niet te genezen, maar er zijn veel behandelingen beschikbaar om de ontsteking te onderdrukken. Het effect van de gekozen behandeling dient regelmatig gecontroleerd te worden en de medicatie dient, waar nodig, aangepast te worden. Suboptimale behandeling van de ontsteking kan namelijk op termijn leiden tot gewrichtsschade en verlies van functionaliteit en kwaliteit van leven. In de dagelijkse praktijk worden er door professionals en patiënten veel barrières ervaren die optimale behandeling belemmeren. Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met Reumatoïde Artritis in het ziekenhuis.

Prof. dr. Marlies Hulscher geeft inhoudelijk leiding aan het onderzoek naar infectie- en ontstekingsziekten bij IQ healthcare.