Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Medische Ethiek

Onderzoek in de medische ethiek beoogt analyse van en reflectie op ethische normen en waarden in de perspectieven van patiënten, zorgverleners en beleidsmakers. Het onderzoek richt zich daarbij op de normatieve filosofische perspectieven die in het geding zijn en met name op een eigentijdse deugdethische benadering.
Onderzoek naar nieuwe technologieën, nieuwe behandelwijzen in de zorg voor moeder en kind en naar palliatieve zorg worden verbonden met actuele vragen aangaande ons zorgstelsel, zinverlening en mensvisie. Centrale waarden die de zorg ondersteunen komen aan de orde in onder meer onderzoek naar de identiteit van zorginstellingen en de wijze waarop zorgzaamheid en menslievendheid concreet gestalte krijgen in het professionele handelen. Humaniteit, integriteit en bewogenheid worden bestudeerd in moeilijke situaties van leven en dood, zoals bij orgaantransplantatie, keuzen op de IC en het afbouwen van medicatie in de terminale fase.

Prof. dr. Evert van Leeuwen geeft inhoudelijk leiding aan Medische Ethiek bij IQ healthcare.