Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Paramedische wetenschappen

Paramedisch onderzoek is nog relatief jong. Een groot deel van het onderzoek is dan ook het ontwerpen van effectieve, klinisch relevante, veilige en doelmatige paramedische interventies. Kennis over de onderliggende mechanismen van motorisch leren wordt gebruikt om het effect van oefentherapie binnen de fysiotherapie, logopedie en ergotherapie te vergroten.

Paramedische interventies kunnen alleen effectief zijn als de patiënt de adviezen ook uitvoert. Een belangrijk thema in het onderzoek is dan ook het patiëntenperspectief en het realiseren van gezamenlijke besluitvorming om therapietrouw te bereiken. Dit vraagt om een gedragsverandering bij patiënten en professionals en inzicht in de factoren die de noodzakelijke gedragsverandering bevorderen dan wel belemmeren. 

De rol van de patiënt is niet alleen in de spreekkamer cruciaal. Een belangrijk thema in het onderzoek is ook de rol van de patiënt in de kwaliteitsverbetering van de zorg. Beantwoordt de zorg wel aan de vraag van de patiënt? Heeft de patiënt wel een inbreng in de keuzen rond de zorg? Worden wel de juiste uitkomstmaten gebruikt? Hoe doelmatig is de kwaliteitsbeoordeling in de zorg? En hoe weeg je dan de waarde van de paramedische zorg? 

Prof.dr. Ria Nijhuis-van der Sanden geeft inhoudelijk leiding aan het paramedisch onderzoek bij IQ healthcare.