Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Verantwoord innoveren en Ethiek

Waardevolle zorg, dat wil iedereen. Maar het is lastig om te bepalen wat dat inhoudt. Het thema ethiek reflecteert op de betekenis van termen die vaak worden gebruikt om gestalte te geven aan ‘waardevolle zorg’; zoals persoonsgerichtheid, effectiviteit, veiligheid, tijdigheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. Wat veronderstellen we als we deze woorden gebruiken? Wat laten we buiten beschouwing? En hoe bepalen we wanneer welke waarden wel en welke niet relevant zijn?

Het thema ethiek koppelt een kritische reflectie aan de andere vier thema’s waarmee IQ healthcare bijdraagt aan de realisering van waardevolle zorg. Het thema ethiek realiseert dus multidisciplinair onderzoek.

Daarnaast valt er ook moreel filosofisch onderzoek onder het thema ethiek. We beschrijven de betekenis van waarden in het werk van zorgverleners, apothekers, biomedische wetenschappers en medische innovatoren en onderzoeken óf en hoe die gerechtvaardigd kunnen worden.

Speciale aandacht gaat uit naar waarden in biomedisch onderzoek dat leidt tot medische innovaties. Hoe stellen we vast dat een innovatie een verbetering betekent? Volgens wie is het een verbetering? En hoe moeten we omgaan met verschil van mening tussen zorgverleners, onderzoekers en patiënten over wát een verbetering is? Dat zijn vragen waarom het bij het thema ethiek draait.

Dr. Simone van der Burg geeft inhoudelijk leiding aan dit thema.