Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Marit Tanke, PhD, senioronderzoeker, plv. hoofd Celsusacademie

AY1Y9770_square_250.jpg

senioronderzoeker

+ 31 (0) 24 3092792
marit.tanke@radboudumc.nl
Icoon Facebook

Marit Tanke, PhD, arts is senior onderzoeker binnen IQ healthcare en plv. programmaleider van Celsus, academie voor betaalbare zorg.

Celsus academie is een samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het expertisecentrum op het gebied van betaalbare zorg in Nederland. Onze missie is ‘naar toegankelijke kennis om de zorg gezond te houden.’ Met als centrale vraag: hoe kunnen we de zorg ook op langer termijn kwalitatief hoogstaand én betaalbaar houden? Celsus kiest hierbij voor een interdisciplinaire aanpak en verbinding tussen tussen beleid, wetenschap en de praktijk. Het perspectief van de burger staat hierbij voorop.

Marit richt zich binnen deze centrale vraag voornamelijk op de organisatie van zorg in relatie tot kwaliteit en kosten. Voorbeelden van projecten die zij doet zijn: het zorggebruik van complexe patiënten en patiënten in de laatste levensfase, het terugdringen van onnodige zorg; en hoe bekostiging hier het beste bij aan kan sluiten. Marit is co-promotor van promotietrajecten over: verzekerden met hoge zorgkosten; uitkomstbekostiging bij ParkinsonNet; evaluatie van beleid gericht op kostenbeheersing; en medicalisering.

Voordat Marit bij IQ healthcare begon werkte zij KPMG Plexus. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met het leiden van grote verbetertrajecten in de zorg. Ook hier stond altijd de toegevoegde waarde voor de patiënt voorop.

Marit heeft veel ervaring met extractie van kwaliteitsinformatie vanuit bestaande databronnen, met name DIS en Vektis. Voorbeelden van projecten die zij heeft gedaan op dit gebied zijn: Ontwikkelen van internationale spiegelinformatie voor ziekenhuizen op gebied van kwaliteit en doelmatigheid(samenwerkingsproject met University Hospitals Birmingham, NHS trust); diverse kwaliteitsprojecten met Vektis; opzetten van een nationaal project om uitkomstmetingen vanuit patiëntenperspectief (PROMs) te meten, in samenwerking met stichting Miletus.