Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Prof. dr. Maud Graff

M. Graff

Hoogleraar ergotherarpie

+31 (0) 24 3616338
Maud.Graff@radboudumc.nl,
Icoon Facebook

Maud JL Graff(PhD, OT) is senior onderzoeker en docent bij IQ healthcare en bij de afdeling Revalidatie van het Radboudumc en het Donders Centrum for Cognition, Brain and Behavior in Nijmegen. Haar onderzoeksthema's zijn: ontwikkeling, evaluatie en implementatie van evidence based persoonsgerichte ergotherapie en multidisciplinaire paramedische, revalidatie en psychosociale gezondheidszorginterventies. Zij richt zich hierbij in het bijzonder op mensen met cognitieve, lichamelijke en psychosociale problemen als gevolg van chronische ziekten, beperkingen door andere aandoeningen of ouderdom. De focus van deze interventies is op verbetering van de deelname aan betekenisvolle activiteiten, verbetering van de eigen regie en zelfmanagement teneinde de kwaliteit van leven en welzijn te verbeteren (vanuit het perspectief van de cliënt en mantelzorger/sociale netwerk) alsmede verbetering van de kwaliteit van de zorg en van het leveren van gezondheidszorg binnen de gehele keten van zorg (vanuit het professionele en organisatie/netwerk perspectief). Hierbij staat de persoon/cliënt en zijn mantelzorger/sociale netwerk steeds centraal in hun eigen context. Deze onderzoeken volgen de methoden voor het ontwikkelen, evalueren en implementeren van complexe interventies, waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden worden gehanteerd.

Ze begeleidt verschillende nationale en internationale promotie- en post-doc trajecten op het gebied van ontwikkeling, evaluatie en implementatie van persoonsgerichte ergotherapie en/of multidisciplinaire paramedische, psychosociale en revalidatie zorg interventies voor mensen met cognitieve, lichamelijke, psychosociale problemen als gevolg van chronische ziekten, andere aandoeningen of ouderdom en hun mantelzorgers.

In 1992 studeerde ze af als ergotherapeut (BSc) aan de Hogeschool van Amsterdam en in 1993 als gezondheidswetenschapper (MSc) aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast volgde ze de de opleiding Middle Management voor de Non-Profit die ze in 1997 heeft afgerond. In de afgelopen 25 jaar heeft ze gewerkt in zowel de klinische praktijk als onderzoek. In 2008 promoveerde ze cum laude en ze won zeven Science Awards voor haar onderzoek op het gebied van de ontwikkeling en evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van een extramuraal ergotherapieprogramma voor ouderen met dementie en hun zorgverleners (EDOMAH programma). Dit programma is uitgebracht in boekvorm in het Nederlands, maar is inmiddels ook vertaald en gepubliceerd in het Frans en Italiaans. Er is momenteel een Engelse vertaalde conceptversie van het boek, die gepubliceerd zal worden nadat het is aangepast aan de Britse context (COTiD-UK versie). De onderzoeksstudies naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van COTiD zijn gepubliceerd in prestigieuze internationale en nationale tijdschriften (zie referentielijst). Inmiddels zijn er diverse promotie- en post-doc (vervolg)studies mede onder haar leiding uitgevoerd op het gebied van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie van (kosten)-effectiviteit van ergotherapie en multidisciplinaire paramedische-, revalidatie- en psychosociale zorg. Hiervoor heeft zij onderzoekssubsidies van Nederlandse en buitenlandse ministeries, gezondheidszorgfondsen (o.a. ZONMw) en andere fondsen ontvangen en deze studies zijn in diverse internationale tijdschriften gepubliceerd. Maud Graff verzorgt gastlessen aan ergotherapieopleidingen, onderwijsprogramma's voor huisartsen, geriaters, fysiotherapeuten en andere zorgverleners en welzijnswerkers. Ze wordt regelmatig gevraagd om lezingen te geven over onderzoek en methodologie op verschillende nationale en internationale conferenties en congressen en onderwijs te verzorgen voor internationale masterclasses ergotherapie, revalidatie en psychosociale zorg. Voorts verzorgt ze mastercursussen en nascholingscursussen in COTiD in Nederland en verschillende andere Europese landen. In 2013 en in 2016 ontving zij het predikaat junior Principal Investigator voor de periode 2014-2019. In 2015 is ze benoemd als honorary en visiting associate professor aan de universiteit van Nottingham, UK.     

Ze is lid van Ergotherapie Nederland, de World Federation of Occupational Therapists (WFOT) en de Pan-European Group on Research and Policy in Psychosocial Interventions in Dementia (INTERDEM groep). Ze is o.a. ook lid van het bestuur van het Radboud Alzheimer Centrum (RAC) en lid van internationale onderzoeks(advies)groepen op het gebied van de Ergotherapie & Wetenschap en Ergotherapie & Ouderen (van Ergotherapie Nederland en van de Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC) en het Netwerk Ergotherapie Onderzoek Nijmegen (NEON).

Maud Graff beoordeelt regelmatig artikelen voor verschillende internationale ergotherapie, medische, sociologische en psychologische tijdschriften op het gebied van ergotherapie, revalidatie en psychosociale zorg voor mensen met chronische ziekten en ouderen,. Ze is een van de twee editors van het tijdschrift Ergotherapie & Wetenschap. En auteur van het Specialisatie Profiel Ouderenergotherapeut.

Supervisions PhD & Postdoc projects

Publications M. Graff