Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Prof. Evert van Leeuwen

E. van Leeuwen

Hoogleraar Medische Ethiek

+31 (0) 24 3686903
Evert.vanLeeuwen@radboudumc.nl

Wetenschappelijke achtergrond

Evert van Leeuwen is hoogleraar Medische Ethiek en hoofd van de sectie Ethiek. In zijn werk combineert hij onderwijs, onderzoek en ondersteuning in de ethiek. Daarnaast is hij actief op landelijk niveau in commissies en adviesorganen.

Het voornaamste doel van zijn werk is om helder te maken dat de ethiek een onmisbaar fundament is van de daadwerkelijke zorgverlening en van de gezondheidszorg als systeem. In de dagelijkse zorg speelt ethiek een directe rol bij de vaststelling van doelen en handelingen, maar ook filosofische vragen over zingeving en de effectieve bijdrage van de zorg aan de leefwereld horen daarbij. In medisch onderzoek houden vragen naar de ethische voorwaarden aangaande de toepassing en evaluatie van technologieën en de actieve participatie van patiënten hem bezig. Veranderingen in het zorgsysteem roepen vragen op naar de verhouding tussen ethiek en economie en wat daarin het zwaarste weegt.

Op theoretisch niveau werkt Evert van Leeuwen aan een nieuw perspectief voor de deugdethiek waarin handelingsgerichtheid voorop staat na de afweging van verschillende ethische aspecten. Op praktisch niveau werkt hij aan projecten waarin empirische, kwalitatieve methoden worden verbonden aan de beantwoording van ethische vraagstellingen. Doel is om de ethische beslissingen en afwegingen van  mensen in hun eigen leefwereld inzichtelijk te maken voor de zorgverlening.