De effectiviteit van patiëntveiligheidsinterventies behoeft robuuster bewijs

Wereldwijd heeft het verbeteren van de patiëntveiligheid bij ziekenhuisopnames in ziekenhuizen hoogste prioriteit. Een op de tien opgenomen patiënten krijgt echter te maken met gezondheidschade als gevolg van de ziekenhuisopname, en deze incidentie neemt over de jaren heen niet of nauwelijks af. Dit onderzoek laat zien dat de wetenschappelijke onderbouwing van bewezen effectieve patiëntveiligheidsinterventies voor veel van deze interventies beperkt is of zelfs geheel ontbreekt. De onderzoekers roepen daarom op tot meer robuust onderzoek naar de effectiviteit van patiëntveiligheidsinterventies.

Onderzoekers van IQ healthcare hebben op systematische wijze wetenschappelijke literatuur onderzocht voor een overzicht van bewezen effectieve patiëntveiligheidsinterventies.

De literatuurstudie heeft een lijst van 14 interventies opgeleverd waarvan in gecontroleerde studies is aangetoond dat ze resulteren in een significante daling in zorggerelateerde schade. Deze interventies zijn onder andere deliriumpreventie interventies, valpreventie interventies, de chirurgische checklist ter voorkoming van postoperatieve infecties, interventies om schade als gevolg van medicatiefouten te voorkomen en het rapid-response team om sterfte te reduceren.

De wetenschappelijke onderbouwing van de 14 interventies is echter beperkt. Ook is voor aan aantal landelijk geïmplementeerde patiëntveiligheidsinterventies helemaal geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor hun effectiviteit op patiëntuitkomsten. Dit betreft medicatieverificatie en interventies om de overdracht van patiënten te verbeteren. Het ontbreken van bewijs betekent hiermee niet dat de interventies ineffectief zijn, maar wel dat ze onvoldoende onderzocht zijn.

Wereldwijd wordt geïnvesteerd in ambitieuze patiëntveiligheid verbeterprogramma’s. Echter, het implementeren van onbewezen interventies kan leiden tot verspilling van middelen, energie en enthousiasme. En dit is het tegenovergestelde van wat men wil bereiken met patiëntveiligheidsinterventies. De onderzoekers van IQ healthcare onderschrijven daarom de boodschap van internationale onderzoekers dat er meer robuust onderzoek nodig is naar de effectiviteit van patiëntveiligheidsinterventies.

Lees het volledige artikel: 
Evidence-based interventions to reduce adverse events in hospitals: a systematic review of systematic reviews.
Marieke Zegers, Gijs Hesselink, Wytske Geense, Charles Vincent, Hub Wollersheim.
BMJ Open. 2016 Sep 29; 6(9):e012555.