Toename van positieve patiëntervaringen in de Nederlandse huisartsenzorg

Trendanalyses laten een toename in positieve patiëntervaringen met de huisartsenzorg zien over de periode 2007-2012. Met name oudere mensen, mensen zonder chronische aandoeningen, mensen die de praktijk meer frequent bezoeken en mensen uit een solopraktijk hebben relatief betere ervaringen met de verleende zorg. De organisatorische veranderingen in de huisartsenzorg in diezelfde periode kunnen hiervoor een verklaring zijn, maar om dit te kunnen vaststellen is aanvullend onderzoek nodig.

In 2006 veranderde het Nederlandse gezondheidszorgsysteem naar een meer marktgericht systeem. In de huisartsenpraktijk leidde dit onder andere tot dbc’s voor de chronische zorg. Deze verandering viel samen met vele andere organisatorische veranderingen in de huisartsenzorg, zoals de brede invoering van de praktijkondersteuning (POH), meer aandacht voor de bereikbaarheid van de praktijk en een sterke professionalisering van de huisartsopleiding.

Om te achterhalen of deze veranderingen terug te vinden zijn in de patiëntervaringen is de trend onderzocht van de patiëntervaringen in de periode 2007-2012.Voor deze studie zijn gegevens gebruikt van 1657 praktijken met in totaal  2966 huisartsen die hebben deelgenomen aan de NHG-Praktijkaccreditering®. In totaal hebben 45.773 patiënten de praktijken beoordeeld en 78.985 patiënten de huisartsen.

Het aantal patiënten met positieve ervaringen tussen 2007 en 2012 is significant toegenomen; respectievelijk 4,8% voor huisartsen en 6,6% voor de praktijken. Met name oudere mensen, mensen zonder chronische aandoeningen, mensen die de praktijk meer frequent bezoeken en mensen uit een solopraktijk hebben relatief betere ervaringen met de verleende zorg. De stijging in positieve patiëntervaring volgt de ingezette veranderingen,maar met deze studie kan geen direct oorzakelijk verband worden aangetoond. Daarvoor is meer inzicht nodig in de belangrijkste determinanten van deze verbetering.

Patient experiences with family medicine: a longitudinal study after the Dutch health care reforms in 2006.
Pieter van den Hombergh, Arna van Doorn-Klomberg, Stephen Campbell, Michel Wensing, Jozé Braspenning.
BMC Fam Pract. 2016 Aug 25;17(1):118