Verbetering van CVRM in de huisartsenpraktijk – een programma op maat

Dit programma op maat werd ontwikkeld als onderdeel van het EU programma ‘Tailored Implementation for Chronic Diseases’. De onderzoekers hebben hiervoor systematisch determinanten van zorg en suggesties voor verbetering verzameld.

Vanwege de rol van de praktijkondersteuners bij de uitvoering van CVRM in de huisartsenpraktijk kregen zij onder andere een cursus motiverende gesprekvoering aangeboden en instructies om in de patiëntencontacten aandacht te hebben voor depressieve klachten. We evalueerden het programma in een cluster RCT met 1782 patiënten in 34 praktijken.

In de samengestelde primaire uitkomstmaat beoordeelden we of de POH een individueel doel in leefstijlverbetering noteerde dan wel adequaat beleid voerde rekening houdend met eventuele depressieve klachten. Hierin vonden we geen verbetering. Secundaire uitkomstmaten bestonden uit risicofactoren en leefstijl. Alleen op het gebied van lichamelijke activiteit vonden we een verbetering (B=0.18 op een 7-punts schaal; 95 % BI 0.02–0.35).

De uitkomsten stellen de methodologie van maatwerk ter discussie. De mate van betrokkenheid van de deelnemende zorgprofessionals bij het opstellen van het implementatieprogramma kan een belangrijke factor zijn. Van de leefstijlfactoren lijkt lichamelijke activiteit makkelijker te beïnvloeden dan dieet en roken.

Tailored implementation of cardiovascular risk management in general practice: a cluster randomized trial.
van Lieshout J, Huntink E, Koetsenruijter J, Wensing M.
Implement Science, 2016 Aug 11;11:115.