Welearn - Innovatief programma voor meer persoonsgerichte zorg

Thomas Vijn_ Radboudumc draait door.jpg

Welearn is een innovatief programma waarin patiënten, studenten en zorgprofessionals samen mèt en ván elkaar leren hoe de zorg persoonsgerichter is te maken. Dit wordt gerealiseerd met verschillende onderwijsvormen. Door het uitwisselen van kennis en vaardigheden ontstaat er een integratie van verschillende perspectieven. Thomas Vijn presenteerde Welearn onlangs op het innovatiefestival van het Radboudumc. Klik hier voor de video.

’We beogen enerzijds om patiënten kennis en vaardigheden mee te geven om beter met hun ziekte en behandeling om te kunnen gaan en anderzijds studenten en zorgprofessionals meer persoonsgerichte vaardigheden en attitude op te laten doen’, aldus Thomas. Het programma wordt opgezet en doorontwikkeld in samenwerking met deelnemende groepen in een “participatory approach”.

Effecten van dit programma worden op verschillende manieren gemeten bij alle deelnemers. Daarnaast zal het proces van de deelnemers een belangrijke rol spelen in het bepalen van het succes van het project. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van kwaliteit en kostenefficiëntie van de zorg, met een focus op het verbeteren van persoonsgerichtheid.”

Het team dat dit programma ontwikkelt bestaat uit Thomas Vijn (promovendus, IQ healthcare), Dr. Hub Wollersheim (senior onderzoeker, IQ healthcare), Dr. Lia Fluit (hoofd Onderzoek in Leren en Onderwijs, Radboudumc Health Academy) en Prof. dr. Jan Kremer (professor Patiëntgerichte Innovatie, IQ healthcare). Het project wordt gefinancierd vanuit de Radboudumc Health Academy.