Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Hoogleraar Paramedische wetenschappen

Vacature - Hoogleraar Paramedische wetenschappen - Radboudumc

 • 36 uur per week
 • Onbepaalde tijd
 • Publicatiedatum: 25 september 2017
 • Sluitingsdatum: 16 oktober 2017
solliciteer naar functie

Functieomschrijving

De nieuwe leerstoelhouder voor de strategische leerstoel paramedische wetenschappen wordt uitgedaagd om een blijvende impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de paramedische wetenschappen en hiermee invulling te geven aan de strategische doelstellingen van het Radboudumc. De unieke onderzoekslijn van deze leerstoel ‘waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken’ biedt hiertoe vele mogelijkheden. De huidige onderzoeksthema’s zijn:
 
 • Bevorderen van evidence-based practice;
 • Waardegedreven paramedische zorg;
 • Participatie als behandeldoel;
 • Werkingsmechanismen van paramedische interventies.
Naast de verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk onderzoek vervult de leerstoelhouder een verbindende sleutelrol bij de implementatie van paramedische zorgvernieuwing in de eerste-, tweede- en derdelijn en in de samenwerking met onder andere de afdeling Revalidatie en Orthopedie, het Instituut voor Paramedische Studies en de lectoraten binnen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarnaast is de leerstoelhouder verantwoordelijk voor het onderwijs binnen het aandachtsgebied van de leerstoel.
 
De leerstoelhouder geeft leiding aan een team van UHD’s, (j)PI’s, postdoc onderzoekers en promovendi binnen de afdeling IQ healthcare.

Profiel

De kandidaat:
 • is gepromoveerd wetenschappelijk onderzoeker in de medische- of gezondheidswetenschappen;
 • beschikt over aantoonbare expertise in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en heeft affiniteit met praktijkgericht onderzoek;
 • voldoet (binnen afzienbare tijd) aan de eisen voor het Radboudumc-predicaat  Principal Investigator (PI);
 • heeft minimaal 5 jaar relevante onderzoekservaring;
 • heeft een track record met wetenschappelijke publicaties over paramedische interventies;
 • beschikt over aantoonbaar wervend vermogen;
 • is bij voorkeur een paramedicus met rijke klinische ervaring;
 • heeft affiniteit met de diverse paramedische beroepsgroepen;
 • heeft aantoonbare passie voor, en een vernieuwende visie op onderwijs;
 • heeft een goed (inter)nationaal netwerk met universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijven en vakverenigingen opgebouwd;
 • heeft minimaal 5 jaar managementervaring in de aansturing van (onderzoeks)teams;
 • beschikt over leiderschapseigenschappen om te motiveren, te stimuleren en te verbinden op persoons- en teamniveau;
 • is een netwerker, heeft aantoonbaar strategische vaardigheden in complexe samenwerkingsverbanden en heeft aantoonbaar gevoel voor politieke verhoudingen;
 • is in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar beleid, strategie en positionering van het paramedische vakgebied.

Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

De leerstoel paramedische wetenschappen is onderdeel van de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. Het onderzoek is ingebed in twee onderzoeksinstituten van het Radboudumc: Radboud Institute of Health Sciences (RIHS) en het Donders Center for Medical Neuroscience (DCMN). De nieuwe leerstoelhouder werkt binnen de afdeling IQ healthcare met vaste functionele werkverbanden met Revalidatie en Orthopedie.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategiefilm.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daar aan kan bijdragen.

Opmerkingen en contactinformatie

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.
Een onderbouwing van de leeropdracht kan worden opgevraagd bij Sjanne Tielbeke, secretaris, via Sjanne.Tielbeke@radboudumc.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de benoemingsadviescommissie met prof.dr. Karin Klijn, voorzitter benoemingsadviescommissie, via Karin.Klijn@radboudumc.nl of met Sjanne Tielbeke, secretaris via Sjanne.Tielbeke@radboudumc.nl.  Voor solliciteren gebruik de knop ‘Solliciteren’.
 
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De aanvraag hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden binnen het Radboudumc.
 
Graag solliciteren vóór 16 oktober.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie