Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promovendus 'Betaalbaarheid van zorg'

 • 36 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 1 jaar met uitzicht op verlenging
 • Publicatiedatum: 7 augustus 2018
 • Sluitingsdatum: 31 augustus 2018
 • Schaal 10A: max € 40814 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Planning eerste gesprek: 13 en 14 september 2018

solliciteer naar functie

 

Functieomschrijving

Voor het wetenschappelijk onderzoek binnen de leerstoel Betaalbaarheid van zorg zijn wij op zoek naar diverse promovendi. De onderzoeksthema’s zijn:

 1. Netwerkzorg;
 2. Dure zorg;
 3. Gepaste zorg.


Onderwerpen binnen deze thema’s zijn onder andere:

 • Betaalbare en doelmatige zorg na ontslag uit ziekenhuis: Het is bekend dat de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis beter kan worden gecoördineerd. Binnen het onderzoek berekenen we wat de maatschappelijke kosten van suboptimale nazorg (complicaties, heropnames, polyfarmacie etc.) zijn en we onderzoeken wat de werkzame  mechanismen zijn om dit te verbeteren. Hoe realiseren we zorg op de juiste plek?;
 • Terugdringen van onnodige zorghandelingen (gepaste zorg): In Nederland wordt onnodige zorg geleverd. Binnen het onderzoek gaan we van een aantal onnodige zorghandelingen het volume bepalen, welke kosten hiermee gemoeid zijn. Daarna stellen we een de-ïmplementatieplan op, voeren deze uit en zullen deze evalueren. We willen hierbij zowel diagnostiek en behandeling meenemen;
 • Investeren in infrastructuren voor doelmatige zorg: Bijna tien procent van de zorguitgaven betreffen investeringen, dit zijn voor een belangrijk deel investeringen in gebouwen, maar digitale- en medische technologieën worden steeds belangrijker (EPD, e-health, domotica, robotica etc.). De doelmatigheid van de zorg in de toekomst hangt sterk samen met hoe er ‘nu’ wordt geïnvesteerd.Dit onderzoek richt zich op de vragen welke investeringen er precies nodig zijn, welk rendement wordt daarop gehaald, hoe besluitvorming verloopt en de invloed van stakeholders op de besluitvorming;
 • Innovatie in zorginkoop:. Zorgverzekeraars investeren in innovaties. We evalueren strategieën van zorgverzekeraars om zorginnovaties te implementeren. De focus ligt hierbij op zowel strategieën die gericht zijn op de populatiebekostiging. Binnen het onderzoek evalueren we de processen, de implementatie, de uitkomsten en in hoeverre deze innovaties kunnen worden opgeschaald.
   

We starten met een proces van vraagarticulatie in de richting van de specifiek te onderzoeken vraagstellingen. De uitkomsten van de promotieonderzoeken richten zich op implementeerbare kennis of daadwerkelijke implementatie van deze onderwerpen. We verwachten een actieve rol van de promovendi bij de specifieke invulling van het onderzoeksplan op het betreffende thema.

Taken en verantwoordelijkheden
De promovendus geeft uitvoering aan zijn/haar promotietraject en daaraan gerelateerd onderzoek. Het gaat daarbij om de volgende taken, gericht op het behalen van een academische promotie:

 • Voert systematische zoekacties in literatuurdatabases uit;
 • Verzamelt en analyseert kwalitatieve en kwantitatieve data;
 • Schrijft wetenschappelijke publicaties voor (inter)nationale tijdschriften;
 • Presenteert resultaten bij (wetenschappelijke) bijeenkomsten;
 • Werkt samen met promotoren, supervisoren en externe partners aan bovengenoemde taken;
 • Daarnaast leveren de onderzoekers in opleiding een bijdrage aan algemene activiteiten die plaats vinden binnen de afdeling IQ healthcare en binnen het team van de leerstoel betaalbaarheid zoals het bijdragen aan specifiek kortdurend onderzoek, onderwijs en het voorbereiden van bijeenkomsten.

Profiel

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Economie of Bestuurskunde (of vergelijkbare kennis);
 • In staat zijn om zelfstandig onderzoek uit te voeren. Onderzoekservaring is een pre;
 • Kennis van kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken;
 • Beweegt zich gemakkelijk in de werelden van ‘beleid’ en ‘wetenschap’;
 • Aantoonbare belangstelling voor het onderwerp betaalbare zorg;
 • Gericht op samenwerking en uitstekende sociale vaardigheden;
 • Bereid om andere voorkomende (onderzoeks/onderwijs) werkzaamheden uit te voeren;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke Engelse en Nederlandse uitdrukkingsvaardigheden