Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Project IMPACT (Implementatie Activiteiten Toegepast)De landelijke beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland ontwikkelt richtlijnen voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. V&VN heeft een unieke stap ingebouwd in de ontwikkeling van een richtlijn, namelijk: een proefimplementatie.

Experts

meer

Blog

meer

Publicaties

meer

1,5 meter afstand: wie, wanneer en waar?1,5 meter afstand houden was tijdens de coronapandemie niet altijd even makkelijk. We herinneren ons allemaal de drukke supermarkt, maar ook op bijvoorbeeld werkplekken kon afstand bewaren moeilijk zijn. Werden mensen in gelijke mate gehinderd door zulke omstandigheden, of verschilden groepen hierin? En veranderde dit gedurende de loop van de pandemie?

Klachten na COVID zijn persisterend en enorm beperkend voor substantiële groep mensenRecent verscheen in JMIR Public Health and Surveillance een artikel over hoe mensen met aanhoudende klachten na COVID-19, die gebruik hebben gemaakt van de paramedische herstelzorgregeling, herstelden tijdens de eerste zes maanden na aanvang van de behandeling.

Agenda

meer

Op dinsdag 12 december om 14:30 uur verdedigt R.G.A.M. van Oorsouw zijn proefschrift 'Embodied Recovery - Exploring lifeworld dimensions and the value of physiotherapy in the intensive care unit and beyond'.

Op 19 december verdedigt mw L.M.C. van Hoogstraten haar proefschrift, getiteld 'Bladder cancer care in the Netherlands. Guidelines and practice: are they in harmony?'

Op 20 december 2023 om 12.30 u precies verdedigt Mieke Kooi-van Es haar proefschrift getiteld 'The treatment of problems with chewing, swallowing and speech in children with muscle disorders'.