Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Beweeginterventie tegen functieverliesFunctieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten om functieverlies bij patiënten te verhelpen.

Experts

meer

Blog

meer

Het weerwolfsyndroom of hypertrichoseEen opmerkelijke fenomeen is het weerwolfsyndroom, ook bekend als het syndroom van Ambras of hypertrichose. Dit betekent niet dat de lijder ‘s nachts tegen de volle maan jankt, of op pad gaat om schapen te doden. Hypertrichose is het voorkomen van zwaar overmatige beharing, soms over het hele lichaam en mogelijk al vanaf de geboorte, met mogelijke gebitsafwijkingen.

Publicaties

meer

Inspectie kan textmining gebruiken om slechte kwaliteit op te sporen Onderzoekers van het Centre for Language and Speech Technology van de Radboud Universiteit en van IQ healthcare hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van textmining. In dit onderzoek zijn automatische tekstanalysetechnieken (textmining) toegepast om de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alle klachten te laten onderzoeken op signalen van slechte kwaliteit.

Perspectief oudere van invloed op therapietrouwVanwege meervoudige chronische aandoeningen wordt het betekenisvol handelen van ouderen vaak belemmerd. Ergotherapeutische interventies kunnen bijdragen aan het behoud of verbeteren van dit handelen. Inzicht in hoe oudere personen hun handelen, sociale participatie en gezondheid ervaren, helpt om de ergotherapeutische aanpak op maat af te stemmen op de persoon.

Agenda

meer

Op 1 oktober 2021 om 12:30 u verdedigt Thomas Timmers, MSc zijn proefschrift getiteld ‘Empowering Patients Through Timely Information’.

Op 7 oktober 2021 om 15.45 u precies houdt prof. dr. Marianne Boenink, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Medische Wetenschappen met de leeropdracht Ethiek van de gezondheidszorg, een college getiteld: "Zorgen voor morgen. Over ethiek, technologie en vooruitdenkende gezondheidszorg".