Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Congres Doen of laten?

Soms is betere zorg minder zorg, maar hoe kom je tot andere keuzes als sommige zorghandelingen al jaren gangbaar zijn?

In samenwerking met Skipr vindt op 15 november 2019 het congres ‘Doen of laten?’ plaats. Dit congres vormt tevens de startbijeenkomst van de tweede programmaperiode Doen of laten? (2019-2022). Het programma Doen of laten? wordt gecoördineerd vanuit het Radboudumc, afdeling IQ healthcare in opdracht van het Citrienfonds. Tijn Kool verzorgt als programmaleider op deze dag een lezing over het gedachtengoed achter Doen of laten? Hij laat zien waarom stoppen met niet-gepaste zorg zo lastig is en hoe zorgprofessionals daar toch mee kunnen starten. Bovendien zijn er meer inspirerende initiatieven in het land die op deze dag aan bod komen.

Naast inzicht in het gedachtengoed achter ‘Doen of laten?’ geeft bestuurder Gita Gallé, voorzitter RvB Deventer Ziekenhuis, haar visie op de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis in het terug dringen van niet-gepaste zorg. Ab Klink, voorzitter RvB VGZ, laat zien hoe zorg anders kan vanuit het standpunt van de zorgverzekeraar. De uiteindelijke besluiten voor zorg worden genomen door de arts en patiënt. Het ochtendprogramma wordt afgesloten door te tonen hoe het gesprek tussen arts en patiënt kan bijdragen aan deïmplementatie van niet-gepaste zorg  Na de lunch is er ruimte voor deïmplementatie-initiatieven in de praktijk en waar kartrekkers op de werkvloer tegenaan lopen. Opschaling van de succesvolle interventies kent zijn eigen uitdagingen, hoe pak je dat aan? Hierover meer in het tweede deel van de middag. Sjoerd Repping, de voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, sluit het programma af met onder andere een paneldiscussie.
 

Programma 

Meld je aan   

< terug naar het overzicht