Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Anne van Tuijl

Zorgprofessionals trainen in kwaliteitsverbetering: dit vraagt aandacht voor levenslang leren

De laatste decennia is er veel aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s over kwaliteitsverbetering voor zorgprofessionals. Doel van dergelijke opleidingen is zorgprofessionals op te leiden in het werken aan kwaliteitsverbetering en daarmee bij te dragen aan verbeteringen in de zorgpraktijk. Het is de vraag of onderwijsprogramma’s deze doelstellingen behalen.

Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht Anne van Tuijl twee hoofdelementen van een Nederlandse tweejarige masteropleiding gericht op kwaliteitsverbetering in de zorg: de uitvoering van een kwaliteitsverbeterproject op de werkplek en de continue professionele ontwikkeling tot leider in kwaliteitsverbetering in de zorg.

Uit de analyse van de master scripties van de zorgprofessionals bleek dat de meeste verbeterprojecten die werden uitgevoerd tijdens de opleiding, zorgden voor een positieve (al dan niet statistisch significante) verandering in de zorgpraktijk. Uit een vragenlijstonderzoek onder de zorgprofessionals en interviews met implementatiedeskundigen bleek dat support van het afdelingsmanagement het meest helpend was in de uitvoering van de projecten. Te weinig tijd werd als meest belemmerend ervaren. Een belangrijke aanbeveling van implementatiedeskundigen was dat er aandacht moet zijn voor wat zorgprofessionals leren van het uitvoeren van kwaliteitsverbeterprojecten.

Omdat kritisch reflecteren een belangrijke vaardigheid is voor continue professionele ontwikkeling, werd gekeken naar het reflectievermogen van de zorgprofessionals. Uit de analyse van reflectiegesprekken bleek dat professionals weinig kritische reflectie laten zien. Ook levenslang leren is een belangrijke vaardigheid in de continue professionele ontwikkeling. Om betrokkenen bij de ontwikkeling en evaluatie van vaardigheden die horen bij een levenslang lerende professional te ondersteunen, werd een systematische review uitgevoerd naar instrumenten die levenslang leren meten bij professionals.  Hieruit werden 17 zeer uiteenlopende instrumenten gevonden.

Van Tuijl concludeert dat de master in staat is om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering in de zorgpraktijk. Wel zou er meer aandacht moeten zijn voor het stimuleren van continue leren van ervaringen door zorgprofessionals.

Op 29 juni 2022 om 12.30 uur verdedigt Anne van Tuijl in de aula van de Radboud Universiteit haar proefschrift getiteld ‘Teaching quality improvement to healthcare professionals: a continuous learning journey’. Promotor is prof. dr. C.R.M.G. Fluit en copromotoren zijn dr. P.J.M. van Gurp en dr. H. Calsbeek.

Bekijk hier de livestream van de aula.

Voor de RU agenda:
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/agenda/agendaoverzicht/@1343271/teaching-quality-improvement-to-healthcare/

 

< terug naar het overzicht