Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Annelie Monnier

Op 15 februari 2021 om 10.30 u precies verdedigt Annelie Monnier, MSc haar proefschrift ‘What is responsible antibiotic use? A search for a multi-stakeholder definition, quality indicators, barriers and facilitators’. De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. I.C. Gyssens (Hasselt University, België), prof. dr. M.E.J.L. Hulscher, prof. dr. B.J. Kullberg. Co-promotor is dr. J. Schouten. De promotie is te volgen via deze livestream.

Tegen antibiotica treedt wereldwijd steeds vaker resistentie op, waardoor infecties moeilijk(er) onder controle zijn te krijgen. Resistentie is deels te voorkomen door verantwoord antibioticagebruik.

In dit proefschrift is verantwoord antibioticagebruik onderzocht door het raadplegen van verschillende betrokkenen (stakeholders): voorschrijvers van antibiotica, patiënten, volksgezondheidorganisaties, antibioticaproducenten en geneesmiddelentoezichthouders.

De belangrijkste resultaten waren:

  • Consensus over een definitie van, en indicatoren voor, verantwoord antibioticagebruik. Zorginstellingen kunnen hiermee hun antibioticagebruik verbeteren en zorgmedewerkers scholen over verantwoord antibioticagebruik.
  • Inzichten in opvattingen en ervaringen van ziekenhuispatiënten met verantwoord antibioticagebruik. Hiermee kan de communicatie tussen zorgverleners en patiënten over antibioticagebruik verbeterd worden.
  • Een inventarisatie van belemmerende en bevorderende factoren van verantwoord antibioticagebruik. Dit biedt handvatten voor het verbeteren van multisectorieel antibioticabeleid.

Deze resultaten dragen bij aan de kennis over de complexiteit van het verantwoord gebruik van antibiotica en zijn onderdeel van een groeiend bewustzijn van de maatschappelijke implicaties van resistentie en de noodzaak voor een multisectoriële aanpak van dit probleem.

< terug naar het overzicht