Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Bram Tilburgs

Op donderdag 2 juli a.s. verdedigt Bram Tilburgs MSc zijn proefschrift 'Advance care planning in dementia; Development and evaluation of an educational intervention in primary care'. De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit en is te volgen via een livestream

Promotoren zijn prof. dr. M.J.F.J. Vernooij-Dassen, prof. dr. R.T.C.M. Koopmans, prof. dr. Y.M.P. Engels. Copromotor is dr. M. Perry.

Dementie is een chronische ziekte met een grote ziektelast. Door de cognitieve achteruitgang wordt het voor mensen met dementie steeds moeilijker om te beslissen over hun toekomstige zorg. Gesprekken waarin iemand zijn wensen voor toekomstige zorg bespreekt met een zorgprofessional en naasten noemt men advance care planning. In de praktijk blijkt dat deze gesprekken nog te weinig of te laat plaatsvinden.

Voor deze promotiestudie hebben wij huisartsen en praktijkondersteuners getraind in advance care planning. De ontwikkeling van de training werd vooraf gegaan door een integratieve systematische review en een kwalitatieve studie, waarin de belangrijkste belemmerende en bevorderende elementen van advance care planning zijn onderzocht. Hieruit bleek onder andere dat een tijdige start, een vertrouwensrelatie met zorgverleners en het bespreken van zowel medische als niet-medische onderwerpen het initiëren van advance care planning bevordert. Het uitstellen van advance care planning tot het moment waarop problemen zich voordoen, de beperkte beschikbare tijd van huisartsen en zorgen over de documentatie van advance care planning belemmeren de initiatie. Tijdens de training zijn deze elementen expliciet aan bod gekomen.

De resultaten van de cluster gerandomiseerde studie laten zien dat de educatieve interventie zeer effectief is. Getrainde huisartsen voerden in het half jaar na de training meer gesprekken over toekomstige zorg en bespraken meer medische en meer niet medische onderwerpen.

De procesevaluatie laat zien dat de deelnemende huisartsen met name gemotiveerde mensen met dementie met een beperkte ziektelast en cognitieve achteruitgang hebben geïncludeerd. Het interactief trainen van een heterogene groep in een veilige omgeving, met gebruik van trainingsacteurs, zijn de meest succesvolle elementen van de interventie. Daarnaast geven mensen met dementie en hun naasten aan advance care planningsgesprekken erg te waarderen en belangrijk te vinden voor hun kwaliteit van leven.

< terug naar het overzicht