Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Charlotte IJsbrandy

Op 12 februari a.s. om 16.30 u precies verdedigt drs. Charlotte IJsbrandy haar proefschrift ‘Implementing Physical Cancer Rehabilitation’. De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. W.H. van Harten en prof. dr. W.R. Gerritsen. Copromotoren zijn dr. R.P.M.G. Hermens en dr. P.B. Ottevanger. De promotie is te volgen via deze livestream.

Dit proefschrift heeft tot doel te onderzoeken wat de meest effectieve strategie is voor het implementeren van richtlijnen voor fysieke revalidatie bij kanker in de dagelijkse praktijk.

In de voorbereidingsfase analyseerden de onderzoekers de huidige implementatie van revalidatierichtlijnen in de dagelijkse zorg. Tevens werden de specifieke kenmerken onderzocht die nodig zijn voor een succesvolle implementatie door de setting en factoren (determinanten/barrières en faciliterende factoren) te onderzoeken die de implementatie van revalidatierichtlijnen beïnvloeden. Op basis van de resultaten van de voorbereidingsfase zijn twee implementatiestrategieën geselecteerd en ontwikkeld in de selectie- en ontwikkelingsfase.

De patiëntgerichte (PD) strategie is ontworpen om het succes van de implementatie te bereiken door de patiënten te beïnvloeden. De meervoudige (MF) is ontworpen om de patiënten te empoweren, maar ook om zorgverleners en de zorgorganisatie positief te beïnvloeden. Charlotte IJsbrandy en haar collega’s hebben dit uitgevoerd voor patiënten met tumoren van (A) de abdominopelvische holte en (B) de mammae.

< terug naar het overzicht