Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Elena Mariani

Binnen een samenwerkingsverband tussen de universiteit van Bologna en de Radboud Universiteit zal de Italiaanse promovenda Elena Mariani haar proefschrift op 12 november 2019 om 11 u in de Senaatszaal van de aula van de Radboud Universiteit verdedigen. Haar proefschrift is getiteld: ‘LET ME PARTICIPATE. Using shared decision-making to involve persons with dementia in care planning in long-term care.’ Het promotieteam bestaat uit prof. dr. M. Vernooij-Dassen, prof. dr. Y. Engels, prof. dr. R. Koopmans (Radboudumc) en dr. R. Chattat (Universiteit Bologna).

De titel van dit proefschrift luidt: Gezamenlijke besluitvorming om mensen met dementie te betrekken bij hun langdurige zorg. Dit betreft een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van een gezamenlijke besluitvormingsstructuur in Nederlandse en Italiaanse langdurige zorgsettings. Het doel ervan is om de implementatie van een meer persoonsgericht proces van zorgplanning te ondersteunen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om mensen met dementie te betrekken bij de gesprekken over de zorg voor hen. Het leidt bovendien tot een verbetering in het meer persoonlijk maken van hun zorgplan. Er werden zelfs meer gepersonaliseerde zorgplannen ontwikkeld waarin meetbare doelen en acties werden vastgelegd. Deze zorgplannen gaven bovendien goed weer wat de verpleegkundige en psychosociale behoeften van de bewoners waren.

Het doel van dit onderzoek was om echte persoonsgerichte zorg in verpleeghuizen te ondersteunen. Daarbij was de suggestie duidelijk dat het niet mogelijk zou moeten zijn om een persoonlijk zorgplan te ontwikkelen als de persoon zelf en zijn mantelzorger niet betrokken worden bij elk onderdeel van de zorgplanning. Betrokkenheid zou beschouwd moeten worden als een fundamentele waarde in zichzelf, net zoals de persoon met dementie, door er te zijn, zijn waarde bewijst als mens.

< terug naar het overzicht