Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Eva Verkerk

Less is more: het terugdringen van niet-gepaste zorg in Nederland

Sommige patiënten krijgen zorg waar ze geen baat bij hebben. Deze niet-gepaste zorg stelt de patiënt bloot aan risico’s en bijwerkingen, en kost tijd en geld. Het terugdringen van deze zorg verbetert dus de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In dit proefschrift laat Eva Verkerk zien hoe niet-gepaste zorg in Nederland verminderd kan worden.

Ten eerste heeft ze verschillende vormen van niet-gepaste zorg geïdentificeerd. Voorbeelden zijn het verbinden van chirurgisch gesloten wonden en röntgenfoto’s bij aspecifieke lage rugpijn. Ten tweede  onderzocht ze wat maakt dat het verminderen van niet-gepaste zorg uitdagend kan zijn. Over het algemeen waren zorgverleners gemotiveerd om minder niet-gepaste zorg te leveren. Ze voelden zich hierin echter belemmerd door verschillende factoren gerelateerd aan de patiënt, en de organisatorische en financiële context waarin ze werken. Ten slotte toonde het onderzoek aan dat, ondanks deze belemmeringen, het verminderen van niet-gepaste zorg wel mogelijk is. Herhalende scholing en feedback voor zorgverleners, en informatie voor patiënten hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.

Om niet-gepaste zorg in Nederland verder terug te dringen zijn meer initiatieven nodig. Idealiter geleid door clinici en ondersteund door beleidsmakers en zorgverzekeraars. Meer ervaring, succesverhalen en leiders zullen een beweging in gang zetten naar meer gezondheid met minder zorg.

Promotiedetails
De verdediging is op 17 mei 2021 om 12:30 u. De titel van het proefschrift luidt ‘Less is more. Reducing low-value healthcare in the Netherlands’.
Promotor is prof. dr. G.P. Westert en copromotoren zijn dr. R.B. Kool en dr. S.A. van Dulmen.

Volg de promotie via deze livestream.

< terug naar het overzicht