Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Femke Driehuis

Manuele therapie bij zuigelingen

In Nederland worden veel zuigelingen (< 1 jaar) behandeld door manueel therapeuten (gespecialiseerde fysiotherapeuten), ondanks een gebrek aan evidentie voor deze behandeling. De belangrijkste indicaties voor behandeling zijn een asymmetrische houding, excessief huilen en een vermoedelijke Hoog Cervicale Functiestoornis (HCFS, een functionele bewegingsbeperking in de hoge nek). Er heerst veel onduidelijkheid over het diagnostisch proces in de dagelijkse praktijk, de effectiviteit van de behandeling en de veiligheid ervan. Manuele therapie bij zuigelingen is een beladen onderwerp; mensen zijn óf helemaal voor óf compleet tegen deze behandelaanpak. Toch worden veel zuigelingen behandeld. In haar proefschrift onderzocht Femke Driehuis de diagnostiek en behandeling die wordt toegepast binnen de manuele therapie bij zuigelingen. Ook onderzocht zij factoren die een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming om naar een manueel therapeut te gaan. Dit werd zowel onderzocht bij ouders als bij zorgprofessionals die zuigelingen al dan niet naar de manueel therapeut verwijzen.

Op maandag 25 oktober a.s. om 16:30 uur precies verdedigt Femke Driehuis haar proefschrift ‘Manual physiotherapy diagnosis and treatment in infants: a cry for help.’ De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit. Promotors zijn prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden en prof. dr. R.A. de Bie. Copromotors zijn dr. T.J. Hoogeboom en dr. J.B. Staal.

U kunt de promotie bekijken via de Live stream.

< terug naar het overzicht