Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Geert van den Brink

De physician assistant en de verpleegkundig specialist: een oplossing voor de gezondheidszorg

Sinds het begin van deze eeuw zijn de Verpleegkundig Specialist (VS) en de Physician Assistant (PA) geïntroduceerd in de Nederlandse gezondheidszorg. Met de inzet van de VS en de PA worden taken van artsen overgenomen. Niet alleen ziekenhuizen maken gebruik van de VS en de PA, ook de huisartsenzorg en verpleeghuizen. Promovendus Geert van den Brink heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van de inzet van de PA en de VS.  

Die inzet liet een grote verscheidenheid aan klinische en administratieve taken zien. Meer dan twee-derde van de werktijd werd besteed aan directe patiëntenzorg. De consistentie van deze taken verschilde per medisch specialisme of werkgebied.
De inzet voegt waarde toe aan zowel de kwaliteit van de zorg als voor de productie voor ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg. Daarbij geven de patiënten aan zeer tevreden te zijn.
Vervolgonderzoek naar de PA toonde aan dat de PA goed in staat is om de medische zorg te verlenen op de ziekenhuisafdelingen waar patiënten zijn opgenomen. Deze bevindingen komen overeen met internationale literatuur.

In het proefschrift is naar voren gekomen dat, naast de reeds bekende verbetering in de kwaliteit en continuïteit van zorg en de tevredenheid van patiënten, de inzet van de PA of VS tevens zorgt voor tevredenheid onder artsen en kosteneffectief is.

Op 1 november 2023 om 16.30 uur verdedigt Geert van den Brink aan de Radboud Universiteit zijn proefschrift, getiteld ‘The physician assistants and nurse practitioners in the Netherlands. A solution for healthcare’. Promotor is prof. dr. H. Vermeulen (IQ healthcare) en copromotor is dr. M.G.H. Laurant (HAN).

Voor de locatie en de livestreamgegevens klik hier.

< terug naar het overzicht