Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Gijs Lemmers

Een zoektocht naar houvast bij het veelzijdige probleem lage rugklachten

Lage rugklachten komen erg veel voor en de kosten voor de samenleving, uitgedrukt in zorgkosten en werkverzuim, nemen alleen maar toe. Aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling in richtlijnen zijn voornamelijk op groepsniveau en het is nog grotendeels onbekend welke factoren exact op welke manier bijdragen in het herstel bij lage rugklachten.
In zijn proefschrift getiteld ‘A search for guidance in the multifaceted problem of low back pain’ beschrijft Gijs Lemmers hoe richtlijnadviezen meer op het individu kunnen worden toegepast en hoe enkele factoren, zoals fysieke activiteit, zitgedrag en psychosociale factoren, samenhang kunnen hebben met het herstel bij lage rugklachten.

Gijs Lemmers verdedigt zijn proefschrift op 18 januari 2024, om 12.30 uur precies in de Aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn promotoren zijn prof. dr. Philip van der Wees en prof dr. Gert Westert (IQ healthcare), copromotoren zijn dr. Bart Staal en dr. René Melis.

Meer informatie & link naar de livestream

< terug naar het overzicht