Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Harm van Noort

Op woensdag 14 december 2022 verdedigt Harm van Noort om 12:30 u zijn proefschrift, getiteld ‘Nutritional nursing care for patients undergoing surgery – a personalized approach’. Promotoren zijn prof. dr. H. Vermeulen (IQ healthcare) en prof. dr. B.J.M. Witteman (WUR), copromotor is dr. G.J. Huisman-de Waal (IQ healthcare).

Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van verpleegkundige voedingszorg voor ondervoede patiënten die een operatie ondergaan. Ook wordt de naleving en de haalbaarheid van het nuchterbeleid onderzocht. Een verpleegkundige interventie, gebaseerd op literatuur en methodisch ontwikkeld, werd verleend op poliklinieken van twee ziekenhuizen aan patiënten met (risico op) ondervoeding voorafgaand aan hun geplande operatie. Patiënten werden aangemoedigd om voedingsinname te verbeteren en persoonlijke barrières voor voldoende voedingsinname te verminderen. Deze preoperatieve voedingszorg leidde tot verbeterde energie- en eiwit-inname. Uit observatie van het toegepaste nuchterbeleid blijkt dat patiënten onnodig lang nuchter blijven, mede door onjuiste instructie. Door concrete verpleegkundige instructie over het tijdstip dat de patiënt iets mocht eten of drinken, bleven patiënten vaker 6 en 2 uur nuchter. In toekomstige studies moeten alle barrières worden meegenomen om optimaal nuchter gedrag te bereiken. Persoonlijke voedingszorg door verpleegkundigen leidt tot beter eten bij preoperatieve ondervoeding en beter nuchter blijven.

Harm van Noort (1989) was sinds 2010 verpleegkundige op voornamelijk chirurgische verpleegafdelingen van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). In 2015 behaalde hij de master Verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Sindsdien onderzocht hij als promovendus bij IQ healthcare van het Radboudumc verpleegkundige voedingszorg rondom operaties. Momenteel werkt Harm als verpleegkundig wetenschapper in het Radboudumc in het Centrum voor Buik & Bekken.

De verdediging is tevens te volgen via een livestream. Voor locatie en livestreamgegevens klik hier.

< terug naar het overzicht