Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Irene van de Glind

Proefschrift Irene witte rand
Op donderdag 14 april 2016 om 14.30 uur verdedigt Irene van de Glind haar proefschrift getiteld 'Making the connection. Implementing lifestyle interventions in healthcare'.
 

Zorgprofessionals zien geregeld patiënten met een ongezonde leefstijl. In de zorgpraktijk is er echter nog geen duidelijke aanpak voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.  
Dit proefschrift van Irene van de Glind laat zien waarom het zorgverleners maar moeilijk lukt om met leefstijlinterventies een impact te bereiken.

Leefstijl heeft een belangrijke invloed op gezondheid. Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zien geregeld patiënten met ongezonde leefstijlen als roken, te weinig beweging, ongezonde eetgewoonten of overmatige alcoholconsumptie. Er zijn effectieve leefstijinterventies beschikbaar, maar het is onduidelijk of en hoe deze in de praktijk gebruikt worden. Irene van de Glind onderzocht daarom welke factoren invloed hebben op de invoering van leefstijlinterventies in de gezondheidszorg.

Haar proefschrift bestaat uit vijf studies gepubliceerd in vijf wetenschappelijke tijdschriften, waarin zij beschrijft welke verschillende soorten leefstijlinterventies zorgverleners gebruiken en welke knelpunten zij ervaren bij de implementatie van leefstijlinterventies. 

Uit het onderzoek blijkt dat ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties met name stoppen-met-roken interventies gebruiken. Daarnaast worden er verschillende andere leefstijlinterventies gebruikt. Echter, vaak is de herkomst van deze interventies onbekend, of zijn de interventies door zorgverleners zelf ontwikkeld. Terwijl zorgprofessionals eigenlijk leefstijlinterventies moeten gebruiken welke zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Een ander belangrijk knelpunt is dat leefstijlinterventies vaak niet goed aansluiten op bestaande zorgverlening en routines. Ook zijn de rol, kennis en vaardigheden van zorgverleners van invloed op het slagen van een initiatief.

Een bijkomend probleem is dat de financiering van leefstijlinterventies vaak tijdelijk is en dit maakt de organisatie van leefstijlinterventies kwetsbaar. Voor zorgorganisaties loont het niet om te investeren in preventieve zorg, zeker niet als deze leefstijlinterventies leiden tot hogere kosten voor de organisatie zelf of een afname in het aantal verrichtingen (bijvoorbeeld operaties of behandelingen) .

Als het werkelijk onze ambitie is om een gezonde leefstijl te bevorderen via de gezondheidszorg, dan is een discussie over rollen en verantwoordelijkheden noodzakelijk. Als er niets verandert, blijft het voor zorgverleners zeer lastig om met leefstijlinterventies een grote impact te bereiken.

Promotoren zijn prof. dr. T. van Achterberg, prof. dr. M.J.P. Wensing
en Copromotor dr. M.M. Heinen.
Proefschrift Irene witte rand

< terug naar het overzicht