Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Kas Woudstra

Stakeholder involvement in surgical innovation: Everybody’s devices

Op 29 februari 2024 om 10.30 u precies verdedigt Kas Woudstra MSc. zijn proefschrift 'Stakeholder involvement in surgical innovation: Everybody’s devices' in de Aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Promotor is prof. dr. M.M. Rovers. Copromotors zijn dr. ir. R.P.B. Reuzel, dr. M.J.G.M. Tummers (IQ Health).

Chirurgische innovaties worden vaak op grote afstand van de patiënt ontworpen en onderzocht. Dit proefschrift laat zien dat ontwikkelaars patiënten en naasten niet als belangrijke betrokkenen zien. Zij denken bijvoorbeeld dat artsen de belangen van patiënten kunnen vertolken en zien patiënten niet als eindgebruikers en daarom niet als relevant. Ook in de medische literatuur zijn weinig voorbeelden bekend van participatie van patiënten en naasten in chirurgische innovatie. Daarom toont dit proefschrift aan hoe het wél mogelijk is een breed scala aan betrokkenen – inclusief patiënten - te laten participeren in innovatietrajecten. In interviews en focusgroepen zijn patiënten goed in staat hun belang te verwoorden. Ze uiten andere wensen dan artsen. Psychologische en sociale wensen zoals het behouden van goede relaties met vrienden en naasten vinden zij minstens even belangrijk als meer fysieke behoeften. Het is dus essentieel om inzicht te krijgen in de behoeften van patiënten in een innovatietraject.

Kas Woudstra (1994) behaalde een bachelor- en een masterdiploma in politicologie (Universiteit van Amsterdam) en een masterdiploma in wetenschaps- en technologiestudies (cum laude, Universiteit van Maastricht). Tijdens zijn promotie-onderzoek onderzocht hij hoe betrokkenen kunnen deelnemen in chirurgische innovatietrajecten. Hij werkt sinds een jaar als ontwerper en onderzoeker bij Reframing Studio.

Livestream aula livestream

Participatie in chirurgische innovatie: Ieders technologie | Radboud Universiteit

< terug naar het overzicht