Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Lieke Dekkers

Op woensdag 8 april a.s. om  14.30 uur verdedigt mevr. drs. Lieke Dekkers op haar proefschrift 'The art of observing the moving child'. De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit.

Fysiotherapeuten beoordelen vooral wat iemand kan, de kwantiteit van bewegen. Als fysiotherapeuten objectief konden vaststellen hoe iemand beweegt, de kwaliteit van bewegen, zouden zij gerichter en effectiever kunnen behandelen. Voor kinderfysiotherapeuten zijn valide meetinstrumenten om kwantiteit te beoordelen beschikbaar. Echter, voor het meten van kwaliteit van bewegen ontbraken geschikte meetmethoden - voor kinderen van alle leeftijden en diagnosegroepen - die in staat waren om veranderingen in kwaliteit van bewegen over de tijd vast te leggen. Het eerste doel van het onderzoek was om de betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit van de Observable Movement Quality (OMQ) scale te bepalen. Het tweede doel was te bepalen wat studenten fysiotherapie nodig hebben tijdens hun opleiding om bewegen te leren observeren en hoe dit leren gefaciliteerd kan worden. Hiervoor zijn onderwijs design principes geïdentificeerd. Geconcludeerd kan worden dat de OMQ schaal valide gebruikt kan worden in de praktijk bij de doelgroepen die door ons zijn onderzocht. 

Promotoren zijn prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden, prof. dr. P.J. van der Wees, copromoteren zijn dr. A.J.W.M. Janssen, dr. B.J.M. de Swart. 

 

< terug naar het overzicht