Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Lisa van Hoogstraten

Blaaskankerzorg in Nederland; zijn richtlijnen en praktijk met elkaar in harmonie?

De afgelopen decennia zijn de overlevingskansen van blaaskanker nauwelijks gestegen. Meer inzicht in hoe de blaaskankerzorg eruit ziet, geeft ook meer inzicht in waar verbetering mogelijk is. Uiteindelijk kan dit leiden tot betere oncologische uitkomsten. In dit proefschrift zijn verschillende aspecten van de blaaskankerzorg in kaart gebracht; er is gekeken naar variatie tussen ziekenhuizen in het naleven van (inter)nationale richtlijnen, naar factoren die deze variatie kunnen verklaren en naar het effect van deze variatie op de oncologische uitkomsten. De onderzoeksresultaten in het proefschrift laten zien dat er aanzienlijke variatie is in de blaaskankerzorg in Nederland. In sommige gevallen blijkt dat die variatie gevolgen heeft voor de oncologische uitkomsten, zoals de overleving. Op basis van de studies beschreven in dit proefschrift zijn aanbevelingen geformuleerd om de blaaskankerzorg te verbeteren, om uiteindelijk de best mogelijke zorg te bieden aan patiënten met blaaskanker.

Op 19 december verdedigt Lisa van Hoogstraten haar proefschrift, getiteld 'Bladder cancer care in the Netherlands. Guidelines and practice: are they in harmony?'

Promotors zijn prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney, prof. dr. J.A. Witjes. Copromotors zijn dr. K.K.H. Aben, dr. R.P. Meijer (UMC Utrecht).

Lisa van Hoogstraten (1995) behaalde in 2018 cum laude haar Masterdiploma Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Na een jaar als junior onderzoeker te hebben gewerkt startte zij met haar promotieonderzoek bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met afdeling Health Evidence van het Radboudumc. Momenteel is zij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij het IKNL en het Radboudumc.

Livestream aula livestream

Voor meer informatie, zie de site van de Radbouduniversiteit.

 

< terug naar het overzicht