Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Marscha Engelen

Beter ondersteunen van patiënten in omgaan met een chronische aandoening

De meerderheid van de Nederlandse populatie heeft een chronische aandoening, die een grote impact heeft op het dagelijks leven. Ondersteunen van patiënten bij zelfmanagement, bijvoorbeeld in de vorm van motiverende gespreksvoering of een eHealth programma, kan helpen om gezond gedrag te verhogen en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren.

Promovenda Marscha Engelen onderzocht de inhoud, effectiviteit en het gebruik van zelfmanagementondersteuningsinterventies en ervaringen van patiënten met zelfmanagement. Uit diverse perspectieven bleek dat het huidige aanbod van zelfmanagementondersteuning nog niet aansluit bij de ideale situatie. Een systematische literatuurreview liet zien dat ondersteuningsinterventies potentie hebben, maar zich vaak voornamelijk beperken tot educatie terwijl juist een intensieve interventie, gericht op meerdere componenten, voorwaarde zijn voor positieve effecten. De observatie van cardiovasculaire poliklinische consulten liet zien dat verpleegkundig specialisten hun best doen om alle aspecten van zelfmanagement met patiënten te bespreken en motiverende gespreksvoering in te zetten, maar het in de praktijk nog een uitdaging is om ook de psychosociale aspecten en gedragsverandering te bespreken. Patiënten beschrijven in interviews dat zij graag meer ondersteuning zouden krijgen in het integreren van zelfmanagement in hun dagelijks leven. Onderzoeken naar de effectiviteit en het gebruik van twee online zelfmanagementondersteuningsinterventies lieten hun potentie als aanvulling op de reguliere zorg zien, maar eHealth moet nog beter op de individuele wensen van patiënten worden aangepast.

In haar proefschrift concludeert Engelen dat zorgverleners meer ondersteuning nodig hebben in het opdoen van kennis en vaardigheden om gepersonaliseerde zelfmanagementondersteuning aan patiënten te kunnen aanbieden. Daarnaast is zelfmanagementondersteuning nog onvoldoende in het huidige zorgsysteem geïntegreerd. Vervolgonderzoek is nodig om zelfmanagementondersteuning beter af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van patiënten.

Op 22 juni 2022 om 14.30 uur precies verdedigt Marscha Engelen haar proefschrift ‘Self-management support for patients with chronic conditions – Evaluation of content, effectiveness and usability’ in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Belangstellenden zijn om 15:45 uur van harte uitgenodigd bij het openbare gedeelte van de plechtigheid. Promotoren zijn prof. dr. Sandra van Dulmen (ELG) en prof. dr. Hester Vermeulen (IQ healthcare), en copromotoren zijn dr. Betsie van Gaal (HAN) en dr. Bas Bredie (Interne Geneeskunde).

Bekijk hier de livestream van de aula.

 

< terug naar het overzicht