Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Martijn Rutten

Op donderdag 19 september 2019 om 10.30 uur verdedigt Martijn Rutten zijn proefschrift 'Acute primary care in the Netherlands. The collaboration between general practitioner cooperatives and emergency departments' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. G.P. Westert, prof. dr. W.J.J. Assendelft; copromotoren zijn dr. M. Smits, dr. P.H.J. Giesen.

Dit onderzoek toont aan dat een meer efficiënte organisatie van de eerstelijns spoedzorg buiten kantoortijden kan worden gerealiseerd door een samenwerking tussen de HAP en de SEH in een spoedpost. Het doorsturen van zelfverwijzers van de SEH naar de HAP is aangetoond veilig, doelmatig en kosteneffectief. Toegang tot conventionele röntgendiagnostiek door de HAP komt ten gunste aan de patiënt en de professional en de diagnostiek wordt op een adequate wijze ingezet. Het is aanbevelenswaardig dat alle spoedeisende hulpen een samenwerking aangaan met de HAP in een spoedpost, waarmee het aantal niet noodzakelijke specialistische consultaties op de SEH daalt.

Alhoewel deze samenwerking zijn meerwaarde kent, draagt dit naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende bij om de toenemende problematiek in de gehele keten te keren (werkdruk, personeelstekorten, capaciteitsproblemen). Mogelijkheden doen zich voor om de spoedzorg in zijn totaliteit te reorganiseren in één voorziening, waarin alle aanbieders participeren. Hierin deelt men capaciteit, expertise, personeel en faciliteiten, met als doel een meer efficiëntere, duurzame en patiëntvriendelijke spoedzorg te creëren.

 Bekijk hier het proefschrift van Martijn Rutten

< terug naar het overzicht