Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Mieke Kooi-van Es

De behandeling van kauw-, slik- en spraakproblemen bij kinderen met een spierziekte

Bij de zorg voor kinderen met een spierziekte, zijn logopedisten vaak betrokken. Er zijn veel verschillende, allemaal zeldzame, spierziekten, waarbij spierzwakte de belangrijkste oorzaak is van problemen met kauwen, slikken en spraak. De symptomen zijn divers, maar ondervoeding, verstikking en aspiratiepneumonie zijn voorbeelden van mogelijke ernstige gevolgen. In ons onderzoek bleek dat deze problemen vaak voorkomen en daarom is periodieke screening van deze kinderen door de logopedist belangrijk. Vanwege de zeldzaamheid van spierziekten is er nog weinig kennis en weinig ervaring bij logopedisten over de beste behandeling. Op basis van de literatuur en de huidige ervaring en kennis van experts, is er onderzoek gedaan naar de behandelmogelijkheden, resulterend in een handreiking voor logopedisten. Daarnaast is een kwalitatief onderzoek gedaan naar ouderervaringen. Ouders vinden het belangrijk dat de behandeling gepersonaliseerd is: rekening houdend met het kind en zijn omgeving. Er moet rekening gehouden worden met factoren als vermoeidheid en beperkte belastbaarheid.

Op 20 december 2023 om 12.30 u precies verdedigt Mieke Kooi-van Es haar proefschrift getiteld 'The treatment of problems with chewing, swallowing and speech in children with muscle disorders'. 

Promotor is prof. dr. P.J. van der Wees. Copromotors zijn dr. C.E. Erasmus, dr. N.B.M. Voet, dr. L. van den Engel-Hoek.

Mieke Kooi-van Es (1976) werkt sinds 2001 als logopedist bij revalidatiecentrum Klimmendaal en behaalde haar master spraak- en taalpathologie aan de Radboud Universiteit in 2017. Haar masteronderzoek leidde tot de start van een promotietraject in 2019 op de afdeling revalidatie van het Radboudumc.

Livestream aula livestream 

Website Radbouduniversiteit: De behandeling van kauw-, slik- en spraakproblemen bij kinderen met een spierziekte | Radboud Universiteit (ru.nl)

< terug naar het overzicht