Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Niek Stadhouders

Op 15 april a.s. om 14.30 uur verdedigt Niek Stadhouders op het proefschrift Effective Healthcare cost containment policies, using the Netherlands as a case study. Promotoren zijn prof. dr. P.P.T. Jeurissen en prof. dr. J.A.M. Maarse, copromotoren zijn dr. A.H.E. Koolman en dr. M.A.C. Tanke.

Almaar stijgende zorguitgaven vragen om effectief kostenbeheersingbeleid. Dit promotieonderzoek begint met identificeren, categoriseren en het evalueren van beleid om zorguitgaven te beheersen aan de hand van de literatuur.

Vervolgens wordt empirisch onderzocht hoe verschillende aspecten van kostenbeheersing in Nederland functioneren. Hierbij wordt met name gekeken naar de effecten van bezuinigingen op ziekenhuiszorg en de effecten van zorginkoop. De uitkomsten pleiten voor bundeling van samenhangende maatregelen om de zorguitgaven te beperken, een goede afweging tussen wat zorginvesteringen opleveren en wat de samenleving bereid is extra te betalen voor zorg, en extra aansporing van zorgverzekeraars om uitgaven efficiënt over ziekenhuizen te verdelen.

 

< terug naar het overzicht