Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Peter Scalia

Op maandag 1 april 2019 om 16.30 u promoveert Peter Scalia op zijn proefschrift Encounter-based patient decision aids. Implementation experiences and effects across online and real-world contexts in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. Glyn Elwyn en prof. dr. Jan Kremer, de copromotoren zijn dr. Marjan Meinders en dr. Marie-Anne Durand.

Keuzehulpen kunnen het proces van Samen Beslissen ondersteunen. Peter Scalia deed onderzoek naar de effectiviteit en het implementatieproces van Option Grids. Option Grids, in Nederland bekend als Consultkaarten, zijn keuzehulpen die op een overzichtelijke manier antwoorden presenteren op vragen die voor patiënten belangrijk zijn bij het maken van een keuze.

Scalia liet zien dat een online beschikbare Option Grid voor het al dan niet ondergaan van een PSA-test de keuzevoorkeuren fors kan beïnvloeden. Na het bekijken van de Option Grid, zonder tussenkomst van een arts, verschoof de voorkeur naar het afzien van een PSA-test. Dit effect kon worden toegeschreven aan slechts 3 van de 10 vragen in de Option Grid. Het onderzoek liet ook zien dat het gebruik van dergelijke online Option Grids al snel veel te ingewikkeld is voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Tenslotte toonde Scalia in een pragmatisch opgezet implementatieonderzoek, uitgevoerd in Polen, aan dat Option Grids in de klinische praktijk maar beperkte invloed hebben op de mate waarin patiënten zich betrokken voelen bij het maken van beslissingen.

< terug naar het overzicht