Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Retze Achttien

Donderdag 23 april om 16.30 uur verdedigt Retze Achttine zijn proefschrift getiteld 'Exercise as medicine in cardiovascular health. “Recommendations for physiotherapeutic cardiac rehabilitation and determinants of physical inactivity'. De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit.

Regelmatig bewegen vermindert het risico op het ontstaan of voortschrijden van een hart- en vaatziekte (HVZ). Interventies gericht op het aannemen van een actieve leefstijl hebben een prominente plaats in het cardiovasculair risicomanagement (CVRM). In dit proefschrift worden aanbevelingen voor het fysiotherapeutisch handelen gepresenteerd, als onderdeel van de multidisciplinaire hartrevalidatie, bij patiënten met kransslagaderlijden of chronisch hartfalen. Na het afronden van de hartrevalidatie wordt de patiënt geïncludeerd in CVRM in de eerstelijnszorg. Hiervoor worden ook andere patiënten met een HVZ of personen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een HVZ uitgenodigd. Om bij te dragen aan het op maat aanbieden van CVRM-interventies hebben wij het verband tussen i) depressieve symptomatologie en fysieke inactiviteit, en ii) ouder worden en fysieke inactiviteit aangetoond. Echter, dit verband werd niet beïnvloed door geslacht of de aanwezigheid van een HVZ.

Promotoren zijn prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden, prof. dr. M.J.P. Wensing, copromoteren zijn dr. J.B Staal, dr. J. van Lieshout.

 

< terug naar het overzicht