Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Rixt Zuidema

Op vrijdag 23 augustus 2019 a.s. om 12.30 uur verdedigt Rixt Zuidema haar proefschrift 'Participatory development and evaluation of an online self-management enhancing program for patients with Rheumatoid Arthritisin' de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden, prof. dr. A.M. van Dulmen, copromotoren dr. H.G.I. van Gaal, dr. J. Fransen.

Het onderzoek dat Rixt Zuidema heeft uitgevoerd tijdens haar promotietraject is onderdeel van een door ZonMw gefinancierd project. Het doel van het project was online zelfmanagementprogramma’s te ontwerpen voor mensen met een chronische aandoening.
Zuidema heeft een review uitgevoerd om in de literatuur aangrijpingspunten te vinden voor het te ontwikkelen zelfmanagementprogramma. Voorts beschrijft ze hoe de bevindingen uit de literatuur worden gekoppeld aan de behoeften van de patiënten en hoe vanuit de inventarisatie samen met patiënten een online zelfmanagementprogramma wordt ontworpen. Ook benoemt ze de resultaten van een exploratieve trial en een kwalitatieve studie waarbij patiënten zijn geïnterviewd. Deze studie was vooral gericht op het begrijpen van de resultaten van de exploratieve trial. Vervolgens presenteert Zuidema de resultaten van een cohort studie, die inzicht geeft in het gebruik van zelfmonitoring en zelfmanagement door patiënten. Aansluitend reflecteert Zuidema op die resultaten en geeft ze aanbevelingen voor de toekomst.

< terug naar het overzicht