Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Silvio van den Heuvel

Op maandag 11 januari 2021 om 12:30 uur precies verdedigt Silvio van den Heuvel (Mphil) zijn proefschrift ‘Searching for order in disorder: Self-management education for persons with bipolar disorders and their informal caregivers’. De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit. Promotoren zijn prof. dr. T. van Achterberg en prof. dr. H. Vermeulen. Copromotoren zijn prof. dr. P Goossens en dr. C. Terlouw.

Een bipolaire stoornis is een ernstig psychiatrische aandoening die gepaard gaat met wisselingen in activiteit en stemming, variërend van een manie tot een depressie. In Nederland is ongeveer 1,3% van de bevolking gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Naast een medicamenteuze en psychologische behandeling adviseert de huidige multidisciplinaire richtlijn om patiënten zelfmanagement van een bipolaire stoornis aan te leren, om herhaalde episoden te verminderen. Zelfmanagement is een bundel aan niet-medicamenteuze interventies (o.a. monitoring van stemming, vroegsignalering, terugvalpreventie en sociaal ritme therapie). Recente studies tonen aan dat deze losse interventies effectief kunnen zijn voor een deel van de patiëntenpopulatie. Maar wat ten grondslag ligt aan deze wisselde uitkomsten en hoe deze interventies geïntegreerd aangeboden kunnen worden is onbekend. In dit proefschrift is daarom onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen in het aanleren van zelfmanagement bij een bipolaire stoornis.

Silvio van den Heuvel (1974) behaalde na zijn hbo-v diploma bij Saxion in 2008 zijn master Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit. Bovenstaand onderzoek voerde hij uit bij verschillende specialistische behandelcentra voor bipolaire stoornissen vanuit de KU Leuven en het Radboud Institute for Health Sciences. Hij is werkzaam als docent bij Saxion en als onderzoeker en verpleegkundig specialist i.o. bij Dimence.

 Klik hier om deze promotie via de livestream te volgen.

< terug naar het overzicht