Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Titus Beentjes

Op maandag 11 januari om 16:30 u verdedigt Titus Beentjes zijn proefschrift getiteld ‘E-Health and Severe Mental Illness: A Painstaking Process. E-health added to the Illness Management and Recovery Program’. E-health is de hoeksteen van GGZ-beleid. In deze studie werd aan de Illness Management and Recovery (e-IMR) training voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) een digitaal e-IMR platform toegevoegd en getest.

E-health is de hoeksteen van GGZ-beleid. In deze studie werd aan de Illness Management and Recovery (e-IMR) training voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) een digitaal e-IMR platform toegevoegd en getest. Het e-IMR platform werd echter te weinig gebruikt om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit. Een aantal gebruikers rapporteerde dat het doelenvolgsysteem en monitoring toegevoegde waarde hadden. Over de video’s met ervaringsverhalen waren deelnemers en trainers enthousiast omdat deze zeer bruikbaar waren om discussies en openheid te bevorderen. Belemmerend waren het gebrek aan computers thuis bij de deelnemers en in de GGZ instellingen en de beperkte computervaardigheden van de deelnemers en trainers. Het leren omgaan met e-health bleek niet mogelijk als mensen door symptomen overweldigd worden. De conclusie is dan ook dat de gereedheid voor e-health bij mensen met EPA nog laag is en dat die gekoppeld is aan hun beperkingen. Deze studie toont aan dat e-health alleen ingezet moet worden als deze individueel afgestemd wordt op de hulpvraag en behoefte van een deelnemer. E-health zal moeten worden aangeboden als blended care omdat de omgang met lotgenoten en begeleiders een belangrijke rol speelt. Tevens zal e-health gepaard moeten gaan met het leren omgaan met computers en het internet.

Biografie
Titus Beentjes (1958) werd psychiatrisch verpleegkundige in 1979. In 2010 startte hij de studie verplegingswetenschap naast zijn werk als verpleegkundig specialist bij Dimence voor mensen met een bipolaire stoornis. Binnen het Radboudumc promoveerde hij bij IQ healthcare op een studie naar e-health bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Momenteel is hij ook coördinator van het netwerk ‘Eigen Regie en Herstel’ in Nederland.

De plechtigheid is te zien via deze livestream.

< terug naar het overzicht