Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Wytske Geense

Hoe gaat het met IC-patiënten een jaar na hun opname?

In Nederland worden per jaar ongeveer 80.000 patiënten opgenomen op de intensive care (IC), van wie meer dan 85% de IC-opname overleeft. Echter, veel IC-patiënten kampen maanden tot jaren na hun opname met allerlei fysieke, mentale en cognitieve problemen. Deze problemen hebben een grote impact op het dagelijks leven, zoals werk, hobby’s en relaties. Onbekend is hoeveel IC-patiënten deze problemen ervaren en in welke mate.

Het proefschrift van Wytske Geense beschrijft, op basis van een grote studie uitgevoerd in meerdere ziekenhuizen, de gezondheidsuitkomsten van ruim 2300 patiënten een jaar na hun IC-opname, factoren die daarmee geassocieerd zijn, en de impact op hun kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Zo ervaart 58% van de medische, 64% van de spoed-chirurgische, en 43% van de geplande chirurgische IC-patiënten één jaar na hun IC-opname nieuwe gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid, verminderde conditie, spierzwakte-angst, depressie en cognitieve problemen. De uitkomsten van deze studie zijn van belang om patiënten en zorgverleners beter te informeren over de langetermijngevolgen en problemen die voormalig IC-patiënten kunnen ervaren.

Op maandag 22 november as. om 10:30 uur precies verdedigt Wytske Geense haar proefschrift  ‘The impact of critical illness: Long-term physical, mental and cognitive health problems in ICU survivors.’ De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit. Promotors zijn prof. dr. J.G. van der Hoeven en prof. dr. H. Vermeulen. Copromotors zijn dr. H.W.M. Zegers en dr. M. van den Boogaard.

U kunt de promotie bekijken via de Live stream.  

< terug naar het overzicht