Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Promotie Yvette Emond

Richtlijnnaleving en verbeterde perioperatieve patiëntveiligheid: inzichten en implementatie

In de periode 2010-2013 zijn in alle Nederlandse ziekenhuizen nationale perioperatieve richtlijnen, inclusief patiëntveiligheidsindicatoren, ingevoerd om de perioperatieve patiëntveiligheid te verbeteren. Promovendus Yvette Emond onderzocht de mogelijkheden om de implementatie van deze richtlijnen te faciliteren. De resultaten daarvan worden in haar proefschrift gepresenteerd. Haar hypothese daarbij was dat een betere naleving van de richtlijnen het risico op nadelige patiëntuitkomsten verkleint. Hiervoor ontwikkelden Yvette en haar mede-onderzoekers het implementatieprogramma IMPROVE. Om de implementatieactiviteiten op maat te maken, werd een vragenlijst ontwikkeld om lokale barrières en facilitators in de perioperatieve setting te analyseren.

Om vervolgens het implementatie-effect van het IMPROVE-programma op het naleven van de perioperatieve richtlijnen en de correlatie tussen het naleven van de perioperatieve richtlijnen en patiëntuitkomsten te evalueren, hebben de onderzoekers een zog. stepped-wedge cluster gerandomiseerde studie uitgevoerd. In negen ziekenhuizen zijn vier meetmomenten uitgevoerd. De onderzoekspopulatie bestond in totaal uit 1934 patiënten, die een vaat- of buikoperatie ondergingen met een sterfterisico van ≥1%. Verschillende patiëntuitkomsten leken te verbeteren door een betere naleving van de richtlijnen. Er werd een verband gevonden tussen het uitvoeren van de STOP-bundel(*) en vier pre-, per- en postoperatieve stopmomenten en verbeteringen in mortaliteit, complicaties en ongeplande overplaatsingen naar de intensive care. Tijdens de studie verbeterden twee patiëntuitkomsten significant: postoperatieve wondinfecties daalden van 13,6% naar 2,6% en de opnameduur daalde van 8,0 dagen naar 6,0 dagen. Deze bevindingen geven inzicht in de associatie tussen richtlijnnaleving en verbeterde patiëntveiligheid in termen van specifieke stopmomenten. Daarnaast hebben de onderzoekers een procesevaluatie van het implementatieprogramma, inclusief het studiedesign, uitgevoerd om lessen te trekken uit dit grootschalige implementatieprogramma. Met deze lessen kan rekening worden gehouden bij het uitvoeren van toekomstige verbeterinitiatieven. Verandering doorvoeren in een complexe, dynamische omgeving bleek moeilijk, wat des te meer geldt als het implementatieprogramma en de studieopzet ook complex zijn. Ten slotte is volledige inzet van alle relevante organisatorische en professionele partijen cruciaal, inclusief de ziekenhuisorganisatie en chirurgen, om succesvol te implementeren in een perioperatieve setting.

(*) Samengestelde uitkomst gedefinieerd als het percentage patiënten waarbij alle stopmomenten zijn uitgevoerd.

Op 3 februari 2022 om 12.30 u precies verdedigt drs. E.J.J.M. (Yvette) Emond haar proefschrift ‘Improving perioperative care: the implementation of the national perioperative safety guidelines’ in de Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2 van de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. G.P. Westert en prof. dr. A.P. Wolff. Copromotoren zijn dr. H.C.H. Wollersheim en dr. H. Calsbeek.


De promotieplechtigheid is te volgen middels een  livestream.

 

< terug naar het overzicht